Đất lấn chiếm khi bị thu hồi có được bồi thường không?

Đất lấn chiếm khi bị thu hồi có được bồi thường không? vui lòng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ quy định của pháp luật về vấn đề này:

ĐẤT LẤN CHIẾM KHI BỊ THU HỒI CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHÔNG?

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp: Hộ gia đình lấn, chiếm đất rừng sản xuất đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp trước ngày 01/7/2004. Khi Nhà nước thu hồi đất theo Điều 61, 62 Luật Đất đai 2013 thì người đang sử dụng đất có được bồi thường, hỗ trợ không? Cần phải có những điều kiện gì để được, bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp này? Tôi xin cảm ơn!Câu hỏi của bạn:

Câu trả lời của Luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đất lấn chiếm khi bị thu hồi có được bồi thường không qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi đất lấn chiếm khi bị thu hồi có được bồi thường không chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai năm 2013
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều luật đất đai
  • Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Nội dung tư vấn:

     Khoản 8, Điều 3 Luật đất đai quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…8. Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

1. Đất lấn chiếm khi bị thu hồi có được bồi thường không?

      Căn cứ Điều 75 Luật đất đai năm 2013 quy định điều kiện để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là:

     “Hộ gia đình cá nhân không phải thuê đất trả tiền hàng năm có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở,… hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu đất và nhà ở có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận.”

     Như vậy, điều kiện để được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất là cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, cơ sở tôn giáo,… được nhà nước giao đất, cho thuê đất có Giấy chứng nhận, hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

     Với những thông tin bạn cung cấp còn chưa được đầy đủ, nên chúng tôi không thể khẳng định đất của bạn có được bồi thường hay không? Bạn vui lòng tham khảo bài viết: Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu đất đó của bạn đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận thì có thể sẽ được bồi thường về đất. Trong trường hợp không đủ điều kiện để được bồi thường về đất thì bạn sẽ được hỗ trợ các khoản chi phí khác.

2. Các khoản bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Điểm a, b Khoản 1 Điều 77 Luật đất đai năm 2013 có quy định như sau:

     “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

     a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

     b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;”

      Như bạn trình bày ở trên, đất lấn chiếm là đất nông nghiệp do vậy gia đình bạn sẽ được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất như sau:

  • Bồi thường về đất: diện tích đất x giá đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định (nếu hộ gia đình này có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Có thể được bồi thường bằng tiền, hoặc bằng đất có cùng mục đích sử dụng đất. Nếu không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không được bồi thường về đất.
  • Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại: {(chi phí san lấp mặt bằng (nếu có) + chi phí cải tạo đất màu mỡ, thau chua, rửa măn…) : thời hạn sử dụng đất} x thời hạn sử dụng đất còn lại
  • Bồi thường về tài sản: gồm nhà ở, công trình, cây cối, vật nuôi được tạo dựng trên đất. Như vậy, hộ gia đình này đang sử dụng đất vào mục đích nông nghiệp sẽ được bồi thường về các tài sản được tạo dựng trên đất.

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi câu hỏi đất lấn chiếm khi bị thu hồi có được bồi thường không? Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

    Trân trọng./.

 Liên kết tham khảo: