Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi theo quy định mới 2020

Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi 2019 quy định mới nhất của pháp luật. Thông báo về việc trẻ bị bỏ rơi, thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ BỊ BỎ RƠI 

Câu hỏi về đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

     Luật sư cho tôi hỏi làm cách nào để đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi. Xin cảm ơn.

Câu trả lời về đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi 2019, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi 2019 như sau:

1. Căn cứ pháp luật về đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

2. Nội dung tư vấn về đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

Đăng ký khai sinh là quyền của trẻ em, không phân biệt trẻ bị bỏ rơi hay trẻ có bố mẹ nuôi dưỡng. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi được quy định cụ thể như sau:

2.1. Thông báo về việc trẻ bị bỏ rơi

     Khoản 1, khoản 2 điều 14 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định thông báo về việc trẻ bị bỏ rơi như sau: 

“Người phát hiện trẻ bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã nơi trẻ bị bỏ rơi. Trường hợp trẻ bị bỏ rơi tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo.      

Ngay sau khi nhận được thông báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trưởng công an cấp xã có trách nhiệm tổ chức lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giao trẻ cho cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng theo quy định pháp luật.”

     Biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi phải ghi rõ:

 • Thời gian, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi;
 • Đặc điểm nhận dạng như giới tính, thể trạng, tình trạng sức khỏe;
 • Tài sản hoặc đồ vật khác của trẻ (nếu có);
 • Họ, tên, giấy tờ chứng minh nhân thân, nơi cư trú của người phát hiện trẻ bị bỏ rơi.

     Biên bản phải được người lập, người phát hiện trẻ bị bỏ rơi, người làm chứng (nếu có) ký tên và đóng dấu xác nhận của cơ quan lập.

     Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại cơ quan lập, một bn giao cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ.

     Sau khi lập biên bản theo quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân trong 7 ngày liên tục về việc trẻ bị bỏ rơi.

Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi 2019

Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

2.2. Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

     Theo quy định tại khoản 3 điều 14 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, khi hết thời hạn niêm yết biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ.

     Cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm khai sinh cho trẻ em. 

2.3. Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

     Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi được thực hiện theo quy định tại điều 16 Luật Hộ tịch 2014 như sau:

     Bước 1: Người đi đăng ký khai sinh nộp cho cơ quan đăng ký hộ tịch:

 • Tờ khai theo mẫu quy định;
 • Giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch;

Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; 

 • Biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập;

     Bước 2: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

     Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

2.4. Lưu ý khi đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi 2019

    – Họ, chữ đệm, tên của trẻ được xác đnh theo quy định:

 • Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi và được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của người đó;
 • Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi và chưa được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em, nếu trẻ em đang được người đó tạm thời nuôi dưỡng.

    – Nếu không có cơ sở để xác định ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh của trẻ thì:

 • Lấy ngày, tháng phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày, tháng sinh;
 • Căn cứ thể trạng của trẻ để xác định năm sinh;
 • Nơi sinh là nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi;
 • Quê quán được xác định theo nơi sinh;
 • Quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam.

    – Phần khai về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ hộ tịch để trống; trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ bị bỏ rơi”.

Kết luận: việc đăng ký khai sinh cho trẻ bi bỏ rơi theo quy định của luật hộ tịch sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục như trên. 

     Một số bài viết tham khảo

     Để được tư vấn chi tiết về đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi, quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 19006500 để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.com . Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.