Đăng kí thế chấp tại Bạc Liêu năm 2018 – Luật Toàn Quốc

Đăng kí thế chấp tại Bạc Liêu năm 2018 – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐĂNG KÍ THẾ CHẤP TẠI BẠC LIÊU2 Nội dung tư vấn về đăng kí thế chấp tại Bạc Liêu:2.0.0.1 1. Đối tượng đăng kí thế chấp tại Bạc Liêu2.0.1 2. Hồ sơ đăng […]

Đăng kí thế chấp tại Bạc Liêu năm 2018 – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

ĐĂNG KÍ THẾ CHẤP TẠI BẠC LIÊU

Kiến thức của bạn:

Đăng kí thế chấp tại Bạc Liêu năm 2018 – Luật Toàn Quốc

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về đăng kí thế chấp tại Bạc Liêu:

1. Đối tượng đăng kí thế chấp tại Bạc Liêu

     Căn cứ vào Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu:

     Đối tượng đăng kí thế chấp:

     – Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

     – Cơ quan có thẩm quyền đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

     – Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

     Đối tượng miễn nộp phí đăng kí thế chấp:

     – Hộ gia đình, cá nhân khi đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn tại tổ chức tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Điều 4, Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

     – Yêu cầu sửa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính do lỗi của Đăng ký viên.

     – Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xoá thông báo việc kê biên của Chấp hành viên theo quy định của pháp luật về thi hành án.

     – Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên.

     – Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.

Đăng kí thế chấp tại Bạc Liêu

Đăng kí thế chấp tại Bạc Liêu

2. Hồ sơ đăng kí thế chấp lại Bạc Liêu

Hồ sơ đăng ký thế chấp đối với tài sản là đất đai bao gồm:

  • Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC;
  • Hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực;
  • Giấy chứng nhận;
  • Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:

     – Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền;

     – Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp).

3. Phí đăng kí thế chấp tại Bạc Liêu

STT

DANH MỤC

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC THU

I

PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

1

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển; giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đồng/trường hợp

30.000

II

PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu

Đồng/trường hợp

80.000

2

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

Đồng/trường hợp

60.000

3

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

Đồng/trường hợp

70.000

4

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

Đồng/trường hợp

20.000

5

Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm

Đồng/trường hợp

30.000

     Cơ quan tiến hành thu phí đăng kí thế chấp tại Bạc Liêu: Sở Tài nguyên và Môi trường

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề đăng kí thế chấp tại Bạc Liêu năm 2018 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.