Hồ sơ, phí đăng kí thế chấp tỉnh Hưng Yên năm 2018

Hồ sơ, phí đăng kí thế chấp tỉnh Hưng Yên năm 2018Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 PHÍ ĐĂNG KÍ THẾ CHẤP TỈNH HƯNG YÊN2 Nội dung tư vấn về phí đăng kí thế chấp tỉnh Hưng Yên:2.1 1. Đối tượng nộp phí đăng kí thế chấp tại Hưng Yên2.1.0.1 2. […]

Hồ sơ, phí đăng kí thế chấp tỉnh Hưng Yên năm 2018
Đánh giá bài viết

PHÍ ĐĂNG KÍ THẾ CHẤP TỈNH HƯNG YÊN

Kiến thức của bạn:

     Hồ sơ, phí đăng kí thế chấp tỉnh Hưng Yên năm 2018

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về phí đăng kí thế chấp tỉnh Hưng Yên:

1. Đối tượng nộp phí đăng kí thế chấp tại Hưng Yên

     Căn cứ vào Quyết định 30/2016/QĐ-UBND về mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên:

     Về đối tượng chịu phí đăng kí thế chấp tỉnh Hưng Yên: là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

     Các đối tượng không phải chịu phí đăng kí thế chấp bao gồm:

  • Các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao dịch bảo đảm để vay vốn tại các tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

  • Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xoá thông báo việc kê biên của Chấp hành viên theo quy định của pháp luật thi hành án.

  • Trường hợp sửa chữa sai sót do lỗi của người thực hiện đăng ký.

Phí đăng kí thế chấp tỉnh Hưng Yên

Phí đăng kí thế chấp tỉnh Hưng Yên

2. Hồ sơ đăng kí thế chấp tỉnh Hưng Yên

     Theo quy định tại Điều 19 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, hồ sơ đăng ký thế chấp đối với tài sản là đất đai bao gồm:

  • Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC;
  • Hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực;
  • Giấy chứng nhận;
  • Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:

     – Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền;

     – Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp).

3. Mức thu phí đăng kí thế chấp tỉnh Hưng Yên:

ĐVT: Đồng/01 hồ sơ

STT

Nội dung

Mức thu

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

80.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về xử lý tài sản bảo đảm

70.000

3

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

60.000

4

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

20.000

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về phí đăng ký thế chấp tỉnh Hưng Yên, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.