Đại diện thương mại và môi giới thương mại theo quy định của pháp luật hiện nay

Đại diện thương mại và môi giới thương mại theo quy định của pháp luật hiện nayĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI VÀ MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI2 Câu hỏi của bạn về đại diện thương mại và môi giới thương mại3 Câu trả lời của Luật sư […]

Đại diện thương mại và môi giới thương mại theo quy định của pháp luật hiện nay
Đánh giá bài viết

ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI VÀ MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

Câu hỏi của bạn về đại diện thương mại và môi giới thương mại

     Kính gửi Luật Sư.

     Luật sư cho hổi sự khác nhau giữa  đại diện thương mại và môi giới thương mại. Xin cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về đại diện thương mại và môi giới thương mại

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đại diện thương mại và môi giới thương mại, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đại diện thương mại và môi giới thương mại như sau:

1. Cơ sở pháp lý về đại diện thương mại và môi giới thương mại  

2. Nội dung tư vấn về đại diện thương mại và môi giới thương mại

     2.1. Đại diện thương mại và môi giới thương mại

     2.1.1. Đại diện thương mại ( hay Đại diện cho thương nhân )

     Là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện. 

    Hợp đồng đại diện cho thương nhân phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

    Các bên có thể thoả thuận về việc bên đại diện được thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động thương mại thuộc phạm vi hoạt động của bên giao đại diện.

     2.1.2. Môi giới thương mại

     Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

Đại diện thương mại và môi giới thương mại

Đại diện thương mại và môi giới thương mại

     2.2. Phân biệt đại diện thương mại và môi giới thương mại

  Đại diện thương mại Môi giới thương mại
Chủ thể Bắt buộc phải là thương nhân Bên môi giới phải là thương nhân, có đăng kí kinh doanh để thực hiện dịch vụ. Ngành nghề đăng kí kinh doanh không nhất thiết phải trùng với ngành nghề kinh doanh của các bên được môi giới.
Tư cách pháp lý Bên địa diện nhân danh bên giao đại diện trong việc thực hiện giao dịch với người thứ 3

Bên môi giới nhân danh chính mình trong quan hệ với các bên được môi giới.

Trong trường hợp bên được môi giới ủy quyền cho bên môi giới kí hợp đồng với khách hàng thì bên môi giới có tư cách của bên đại diện

Đối tượng Công việc mà bên đại diện phải tiến hành trên danh nghĩa và sự chỉ dẫn của bên giao đại diện Tất cả các hoạt động môi giới có mục đích kiếm lợi: môi giới mua bán hàng hóa, chứng khoán,…

Bài viết tham khảo

      Để được tư vấn về thương mại dịch vụ và dịch vụ thương mại, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.