Môi giới thương mại được quy định như thế nào?

Môi giới thương mại được quy định như thế nào...Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian....

MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Kiến thức của bạn:

     Môi giới thương mại được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

      Điều 150 Luật thương mại 2005 quy định:

Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

     Như vậy, môi giới thương mại một dịch vụ trung gian thương mại. Theo đó, một bên làm trung gian để giúp các bên có thể tìm thấy được đối tác phù hợp với mong muốn của mình để tiến tới việc giao kết hợp đồng.

  1. Đặc điểm của môi giới thương mại

      1.1 Chủ thể của quan hệ môi giới thương mại:

     Chủ thể của quan hệ môi giới thương mại gồm: bên môi giới và bên được môi giới. Bên môi giới phải là thương nhân, không nhất thiết phải có ngành nghề kinh doanh trùng với ngành nghề kinh doanh của bên được môi giới. Bên được môi giới không nhất thiết là thương nhân.

      1.2 Mục đích của hoạt động môi giới thương mại

       Mục đích chung của hoạt động môi giới là các bên được môi giới giao kết được hợp đồng với nhau. Mục đích của bên môi giới là tìm kiếm lợi nhuận. Bên được môi giới thỏa mãn lợi ích của mình và phải trả thù lao cho bên môi giới.

      1.3 Nội dung và phạm vi hoạt động môi giới thương mại:

      Nội dung và phạm vi hoạt động môi giới thương mại bao gồm: tìm kiếm và cung cấp các thông tin cần thiết về đối tác cho bên được môi giới, thu xếp để các bên được môi giới tiếp xúc với nhau , giúp đỡ các bên được môi giới soạn thảo văn bản hợp đồng khi họ yêu cầu.

       1.4 Cơ sở pháp lý của quan hệ môi giới thương mại

       Cơ sở pháp lý của quan hệ môi giới thương mại là hợp đồng môi giới thương mại

Luật thương mại không quy định hình thức của hợp đồng môi giới thương mại cũng như các nội dung bắt buộc của hợp đồng. Luật cũng không quy định về các nội dung chủ yếu của hợp đồng nhưng cần chú ý thỏa thuận các điều khoản: nội dung công việc, mức thù lao, thời hạn thực hiện hợp đồng, quyền và nghĩa vụ các bên, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

môi giới thương mại

môi giới thương mại

  1. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ môi giới thương mại

      Nếu các bên không có thỏa thuận, Luật thương mại sẽ là cơ sở áp dụng để xác định quyền và nghĩa vụ của bên môi giới và bên được môi giới trong quan hệ môi giới trong quan hệ môi giới thương mại. Cụ thể:

      “ Điều 151. Nghĩa vụ của bên môi giới thương mại

      Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau:

  1. Bảo quản các hàng mẫu hàng hóa, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới
  2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới
  3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ.
  4. Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có ủy quyền của của bên được môi giới.

       “ Điều 152. Nghĩa vụ của bên được môi giới

      Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới có các nghĩa vụ sau đây:

  1. Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hóa, dịch vụ
  2. Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên môi giới.”

      Điều 153. Quyền hưởng thù lao môi giới

  1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau
  2. Trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao môi giới được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật này”

      Theo đó Điều 86 LTM 2005 quy định về Gía dịch vụ như sau:  

       “ Trường hợp không có thỏa thuận về giá dịch vụ, không có thỏa thuận về phương thức xác định giá dịch vụ và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, thời điểm cung ứng, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ.

        Bạn có thể tham khảo các bài viết sau: 

        >>> Đại diện cho thương nhân được quy định như thế nào?

        >>>  Hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại được quy định như thế nào?

       Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: