Có phải nộp tiền khi được bồi thường bằng đất tái định cư không?

Có phải nộp tiền khi được bồi thường bằng đất tái định cư không? vui lòng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ quy định của pháp luật về vấn đề này:

 CÓ PHẢI NỘP TIỀN KHI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG BẰNG ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ KHÔNG?

 

Câu hỏi của bạn:

       Thưa luật sư, tôi có câu hỏi về việc nộp tiền khi được bồi thường bằng đất tái định cư muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Gia đình tôi thuộc diện tái định cư thuộc công dự án Phát triển đô thị. Gia đình tôi bị thu hồi toàn bộ đất ở, phần đất còn lại không đủ để làm lại nhà ở. Nay gia đình chúng tôi đã được bồi thường về đất và hoa màu nhà cửa và được cấp đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất. Vậy Luật sư cho tôi hỏi tôi có phải nộp tiền khi được bồi thường bằng đất tái định cư không? Việc thu tiền trên có đúng quy định pháp luật không? Vì nếu thu tiền cao hơn so với tiền bồi thường thì gia đình không còn tiền làm nhà. Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi về vấn đề nộp tiền khi được bồi thường bằng đất tái định cư chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

Khoản 9 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định:

9. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.

1. Có phải nộp tiền khi được bồi thường bằng đất tái định cư không?

     Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở được quy định tại Điều 75 Luật đất đai 2013 và hướng dẫn chi tiết tại Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, cụ thể:

     Người sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thì việc bồi thường được thực hiện như sau:

  • Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;
  • Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

     Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định tại Điều 93 Luật đất đai 2013 và quy định chi tiết tại Điều 30 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, trong đó Khoản 2 Điều 30 quy định như sau:

     “2. Đối với trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở, nhà ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định sau:

     a) Trường hợp tiền bồi thường về đất lớn hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tại khu tái định cư thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch đó;

     b) Trường hợp tiền bồi thường về đất nhỏ hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tái định cư thì người được bố trí tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Nghị định này.”

     Trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 47/2014/NĐ-CP đó là: “1. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất”.

     Như vậy, căn cứ những thông tin bạn cung cấp và các quy định của pháp luật, chúng tôi tư vấn cho bạn trong hai trường hợp như sau:

     Trường hợp 1: gia đình bạn được bồi thường bằng việc giao đất ở mới, diện tích đất tái định cư bạn được nhận lớn hơn diện tích suất tái định cư tối thiểu do địa phương mình quy định và số tiền bồi thường được nhận nhỏ hơn tiền đất được giao tái định cư thì bạn phải nộp phần chênh lệch đó. 

     Trường hợp 2: gia đình bạn được bồi thường bằng việc giao đất ở mới, diện tích đất tái định cư bạn nhận được nhỏ hơn diện tích suất tái định cư tối thiểu và số tiền bồi thường bạn được nhận nhỏ hơn tiền đất được giao tái định cư thì bạn được hỗ trợ và không phải nộp số tiền chênh lệch đó.

2. Các khoản bồi thường và hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất 

     Ngoài việc được bồi thường về đất, người có đất bị thu hồi còn được bồi thường về tài sản gắn liền với đất: nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, cây trồng vật nuôi…

     Và một số khoản hỗ trợ khác như:

  • Hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất;
  • Hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm;
  • Hỗ trợ các chi phí di chuyển tài sản….

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về câu hỏi có phải nộp tiền khi được bồi thường bằng đất tái định cư không. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

    Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

    Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: