Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi cấp sổ đỏ không?

Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi cấp sổ đỏ không? vui lòng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ quy định của pháp luật về vấn đề này:

CÓ PHẢI NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CẤP SỔ ĐỎ KHÔNG?

Kiến thức của bạn:

Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi cấp sổ đỏ không?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai 2013
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP
  • Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

Nội dung kiến thức về nộp thuế thu nhập cá nhân khi cấp sổ đỏ:

Theo quy định tại khoản 1 điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân:

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

     Các khoản thu tài chính từ đất đai được quy định tại Khoản 1 Điều 107 Luật đất đai 2013, cụ thể như sau:

     “1. Các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm:

     a) Tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất;

     b) Tiền thuê đất khi được Nhà nước cho thuê;

     c) Thuế sử dụng đất;

     d) Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;

     đ) Tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai;

     e) Tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

    g) Phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.”

     Căn cứ quy định trên của pháp luật tiền thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất cụ thể là thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những khoản thu tài chính từ đất đai.

   Việc nộp thuế thu nhập cá nhân khi cấp sổ đỏ được quy định tại Khoản 5 Điều 30 Thông tư 111/2013/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung tại Điều 13 Thông tư 151/2014/TT-BTC, cụ thể:

     “5. Đối với trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 1994 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2009, nếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì chỉ nộp một (01) lần thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước ngày 01 tháng 7 năm 1994 thì không thu thuế thu nhập cá nhân.

     Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, cá nhân chuyển nhượng bất động sản có hợp đồng công chứng hoặc không có hợp đồng chỉ có giấy tờ viết tay đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho từng lần chuyển nhượng.”

     Như vậy, với việc quy định như trên, khi xin cấp sổ đỏ cho đất được nhận chuyển nhượng, ngoài các nghĩa vụ tài chính như tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận, lệ phí địa chính… người sử dụng đất còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Quy định này được áp dụng cả với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay.

     Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề nộp thuế thu nhập cá nhân khi cấp sổ đỏ. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

  Liên kết tham khảo: