Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định của luật

Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định của luật được quy định như sau:

CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Câu hỏi của bạn:

     Chào luật sư !

     Tôi vào làm việc cho một Công ty H tại Tỉnh A từ năm 2012 cho đến nay, hợp đồng lao động lần 1 có thời hạn 3 năm (Tháng 1/2012 ~ 12/2014), hợp đồng lao động lần 2 có thời hạn 3 năm (Tháng 1/2015 ~ 12/2017). Trong hợp đồng lao động có ghi rõ công việc của tôi là phụ trách công việc quản lý kho của công ty, nhưng trong suốt quá trình làm việc tôi bị công ty chuyển từ bộ phận kho sang làm kiểm tra chất lượng, mua hàng. Tháng 11/2015  Công ty mở thêm ngành nghề sản xuất đế giày lại tiếp tục lệnh điều chuyển tôi sang Bộ phận sản xuất, lệnh bắt buộc tôi phải làm, không được thỏa thuận như bao lần trước. Đến tháng 6/2017, công ty thông báo do sản xuất và kinh doanh đế giày không có lời, thu lỗ nhiều nên ngưng hoạt động ngành nghề mới và giảm nhân viên, và trong quyết định cho nghỉ việc có cả tôi.

    Thưa Luật sư, theo Luật lao động Công ty làm như vậy có đúng không ? Tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi người lao động của mình ? Xin cảm ơn!

Căn cứ pháp lý:

1. Trường hợp nào người sử dụng lao động được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

     Theo như điều 30 Luật lao động năm 2012 về thực hiện công việc theo hợp đồng lao động quy định cụ thể:

Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động hoặc theo thỏa thuận khác giữa hai bên

     Căn cứ theo điều 31 Luật lao động năm 2012  quy định về chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động như sau:

     “1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

      Như vậy, khi hai bên giao kết hợp đồng lao động thì trong hợp đồng đã quy định rõ về công việc và địa điểm làm việc. Người lao động thực hiện theo đúng công việc mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Với trường hợp của bạn, trong hợp đồng lao động có ghi rõ công việc của bạn là phụ trách công việc quản lý kho của công ty. Như vậy, bạn sẽ làm công việc theo đúng như thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

      Pháp luật quy định những trường hợp người sử dụng lao động được điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, cụ thể như gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

     Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì trong suốt quá trình làm việc bạn bị công ty chuyển từ bộ phận kho sang làm kiểm tra chất lượng, mua hàng. Tháng 11/2015, công ty mở thêm ngành nghề sản xuất đế giày lại tiếp tục lệnh điều chuyển bạn sang bộ phận sản xuất, lệnh bắt buộc phải làm, không được thỏa thuận như bao lần trước. Như vậy, cộng việc không không đúng theo như thỏa thuận trong hợp đồng đã kí kết giữa bạn với công ty. Công ty chỉ được quyền tạm thời điều chuyển bạn trong những trường hợp nêu trên. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, công ty phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động. Thời hạn tạm điều chuyển không quá 60 ngày cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được bạn đồng ý.

      Như vậy, Tháng 11/2015, Công ty mở thêm ngành nghề sản xuất đế giày lại tiếp tục lệnh điều chuyển bạn sang Bộ phận sản xuất. Có thể thấy, công ty điều chuyển bạn vì nhu cầu sản xuất, kinh doanh mở thêm ngành nghề sản xuất đế giấy nên tạm thời điều chuyển bạn sang bộ phận sản xuất. Tuy nhiên, công ty chỉ được tạm điều chuyển bạn trong thời hạn không quá 60 ngày cộng dồn trong một năm. Khi hết thời hạn mà vẫn phải tiếp tục điều chuyển thì phải được sự đồng ý của bạn. Bạn cũng cần chú ý, khi tạm thời điều chuyển bạn công ty phải báo trước cho bạn trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn tạm hoãn. Và mức lương phải được tính lương công việc mới, trường hợp tiền lương công việc mới thấp hơn tiền công cũ thì được giữ nguyên tiền lương cũ trong 30 ngày làm việc. Tiền lương công việc mới phải bằng ít nhất 85% mức tiền lương công việc cũ. Nếu công ty bạn không thực hiện theo đúng như quy định trên, không thông báo trước ít nhất 03 ngày làm việc, không ghi rõ thời hạn làm tạm thời cho bạn là công ty không đúng theo quy định của luật.

Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng

2. Người sử dụng lao động có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sau khi chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không?

     Về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động, căn cứ theo quy định tại điều 38 Luật lao động năm 2012 như sau:

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

     Với trường hợp của bạn, đến tháng 6/2017, công ty thông báo do sản xuất và kinh doanh đế giấy không có lời, thu lỗ nhiều nên ngưng hoạt động ngành nghề mới và giảm nhân viên, và trong quyết định cho nghỉ việc có cả bạn. Cần phải xem xét trước khi quyết định cho nghỉ việc, sau khi kinh doanh không có lời, thô lỗ công ty bạn đã thực hiện mọi biện pháp khắc phục chưa, nếu đã thực hiện mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc thì công ty bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn.

     Tuy nhiên, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn, vì bạn làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 03 năm nên công ty phải tiến hành thông báo “ ít nhất là 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định  thời hạn”.( Khoản 2 điều 38 Luật lao động ). Trường hợp công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bạn không thuộc các trường hợp nêu trên, không thông báo cho bạn trước ít nhất 30 ngày thì công ty vi phạm quy phạm quy định của pháp luật.  Trường hợp bạn có thắc mắc có thể khiếu nại lên lãnh đạo công ty để được xem xét giải quyết. Nếu công ty vẫn không xem xét giải quyết thì bạn có thể khiếu nại lên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội để được xem xét giải quyết bảo vệ quyền lợi của mình.

     Bài viết cùng chuyên mục:

Liên hệ Luật sư tư vấn về vấn đề chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng:

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về chuyển người lao động làm công việc khác. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết;
  • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về chuyển người lao động làm công việc khác qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033;
  • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về chuyển người lao động làm công việc khác tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Liên kết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)