Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu...Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THỬA ĐẤT CÓ DIỆN TÍCH NHỎ HƠN DIỆN TÍCH TỐI THIỂU

Kiến thức cho bạn:

    Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

    Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

     1. Thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

     Theo quy định của pháp luật hiện hành, tại điều 29 nghị định 43/2014/NĐ- CP, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được thực hiện như sau:

 • Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.

     => Như vậy, người sử dụng đất vẫn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có đất trong hai trường hợp: hoặc là việc tách thửa được thực hiện trước khi văn bản quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có hiệu lực thi hành; hoặc tách thửa đất đồng thời với gộp thửa để được một thửa mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu.

Thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

     2. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

    Căn cứ Điều 69 và điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP trình tự thủ tục tách thửa đất như sau:

     Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa để chuyển quyền một phần thửa đất đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

     Căn cứ khoản 1 điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT và khoản 11 điều 9 thông tư 24/2014/TT-BTNMT Hồ sơ gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
 • Đơn đề nghị tách/ hợp thửa đất (theo mẫu)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bản sao giấy tờ chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu của bên đề nghị

     Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất.
 • Lập hồ sơ trình Phòng Tài nguyên môi trường xem xét chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách.

     Bước 3: Phòng Tài nguyên môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Thẩm tra hồ sơ.
 • Xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Gửi hồ sơ cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính khi tách thửa đất.
 • Trình UBND cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận với thửa đất mới tách.
 • Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho văn phòng đăng ký đất đai.

     Bước 4: Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp; Chỉnh lí cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

     Bước 5: Người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đến văn phòng đăng ký đất đai để nhận Giấy chứng nhận theo giấy hẹn.

     Một số bài viết cùng chuyên mục tham khảo:

     Cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ đã được cấp

     Cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ đã được cấp

     Diện tích tối thiểu chia cắt nhà đất là bao nhiêu?

     Trên đây là các quy định của pháp luật về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

     Liên kết tham khảo: