Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá quyền sử dụng đất...cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất..hồ sơ trúng đấu giá quyền sử dụng đất

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kiến thức cho bạn:

     Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất

     1. Quy định chung về trình tự cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất

     Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục hành chính và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khoản 5 điều 68 nghị định 43/2014/NĐ- CP quy định chung về trình tự thủ tục giao đất./cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Cụ thể:

     Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như sau:

 • Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt;
 • Tổ chức được lựa chọn thực hiện đấu giá theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá;
 • Sau khi người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

     Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu thì cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá (theo thời hạn được ghi trong thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất)

Đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá quyền sử dụng đất

     2. Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình trúng đấu giá quyền sử dụng đất

     Các bước thực hiện cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình trúng đấu giá quyền sử dụng đất gồm:

     Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất

      Người sử dụng đất hoặc đơn vị tổ chức đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

     Thành phần, số lượng hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu 04a/ĐK – Không yêu cầu xác nhận của UBND cấp xã tại Mục III);
 • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và có đủ điều kiện theo quy định được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;
 • Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá nhà đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao chứng thực);
 • Các giấy tờ liên quan đến việc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai khi được trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (bản sao chứng thực).
 • Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Quy định này (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu) – (bản sao chứng thực).
 • Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có – bản gốc);
 • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu số 01);
 • Tờ khai tiền sử dụng đất; (theo mẫu số 01/TSDĐ- nếu có)
 • Tờ khai thuế phi nông nghiệp (theo mẫu số 01/TK-SDĐPNN).

     Bước 2:  Xử lý hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập Tờ trình, viết Giấy chứng nhận trình UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận; đồng thời gửi thông tin địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

     Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc cần giải trình, bổ sung hồ sơ thì trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ra thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận biết.

     Bước 3: Chi cục thuế xác nhận tiền thuế phải nộp của hộ gia đình cá nhân xin cấp giấy chứng nhận khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất

     Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu chuyển thông tin địa chính, Chi cục Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính thông báo cho người thực hiện nghĩa vụ tài chính đồng thời gửi cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định.

     Bước 4: Xem xét, ký giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân xin cấp giấy chứng nhận khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất

     Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tờ trình của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét, ký Giấy chứng nhận.

     Bước 5: Cập nhật thông tin vào sổ địa chính và trả kết quả cho hộ gia đình cá nhân xin cấp giấy chứng nhận khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất

     Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và có văn bản gửi cơ quan liên quan để cập nhật, chỉnh lý biến động; thu phí, lệ phí theo quy định, thu giấy tờ gốc về đất và tài sản gắn liền với đất, trả Giấy chứng nhận cho người được cấp, chuyển lại hồ sơ (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đã ký cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để lưu trữ, quản lý theo quy định).

     Một số bài viết cùng chuyên mục tham khảo:

     Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như thế nào?

     Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như thế nào?

     Trên đây là các quy định của pháp luật về Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

     Liên kết tham khảo: