Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định   Câu hỏi của bạn: 1) Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo cấp 1, 2,3 của phổ thông có khác nhau không? 2) Trường hợp của tôi: -Từ tháng 4/2002 đến 11/2015 tôi đã công tác tại một Trung tâm tin học với […]

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định

 

Câu hỏi của bạn:

1) Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo cấp 1, 2,3 của phổ thông có khác nhau không?
2) Trường hợp của tôi:
-Từ tháng 4/2002 đến 11/2015 tôi đã công tác tại một Trung tâm tin học với vị trí là giáo viên dạy tin học cấp chứng chỉ Tin học văn phòng, Kỹ thuật viên do Sở giáo dục cấp bằng.
-Từ tháng 2/2016 đến 8/2017 tôi công tác tại một công tin TNHH với vị trí nhân viên.
-Từ tháng 9/2017 tôi đậu biên chế công lập dạy tin tại trường THPT. Thời gian tập sự đến hết tháng 5/2018.
Cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được hưởng thâm niên nhà giáo hơn 13 năm giảng dạy ở cơ sở giáo dục ngoài công lập không? Nếu được thì khi nào được hưởng?

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 54/2011/NĐ-CP chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
  • Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính phụ cấp thâm niên

Nội dung tư vấn về cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

     1. Điều kiện và thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

    Căn cứ theo điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định về điều kiện tính phụ cấp thâm niên nhà giáo:

     “1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

      Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

      2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

      a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;

      b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

      Điều 2 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính phụ cấp thâm niên quy định:

      “1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

       a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

       b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

       c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

       d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

      đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.”

      Theo quy định pháp luật, cách tính phụ cấp thâm niên cho nhà giáo áp dụng cho giáo viên các cấp. Đối với nhà giáo có thời gian giảng dạy từ đủ 05 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên. Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên được tính bằng tổng thời gian tham gia giảng dạy, giáo dục tại cơ sở giáo dục và các thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian giảng dạy. Đối với người lao động đang giảng dạy ở cơ sở giáo dục công lập nhưng trước đó có tham gia giảng dạy ở cơ sở giáo dục ngoài công lập và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian giảng dạy tại cơ sở ngoài công lập được tính vào thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên của nhà giáo.

      Như thông tin bạn trình bày, bạn tham gia giảng dạy từ tháng 04/2002 đến tháng 11/2015 tại trung tâm tin học với vị trí giáo viên dạy tin học, 2/2016 đến tháng 06/2017 bạn làm việc tại 1 công ty tin với vị trí nhân viên, tháng 09/2017 bạn được biên chế nhưng thời gian thực tập đến tháng 05/2018. Tuy nhiên, bạn không trình bày, tại thời gian đó bạn có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không. Do vậy, hiện nay bạn đang làm việc tại cơ sở giáo dục công lập nhưng trước đó bạn tham gia giảng dạy tại trường ngoài công lập 13 năm 7 tháng. Nếu thời gian này bạn có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khi tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên cho bạn thì vẫn tính cả thời gian 13 năm 7 tháng giảng dạy ở trường ngoài. 

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

      2. Mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

      Khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính phụ cấp thâm niên:

     “Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

      Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng được tính như sau:

Mức tiền phụ cấp thâm niên

=

Hệ số lương theo ngạch, bậc cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

x

Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng thời kỳ

x

Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng

     Theo quy định pháp luật, nhà giáo tham gia giảng dạy từ đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên 5%, sau đó mỗi năm (đủ 12 tháng) thì được tăng thêm 1%.

     Như thông tin bạn trình bày, hiện tại bạn đang làm việc theo chế độ tập sự tại một trường THPT, khi hết thời gian tập sự, bạn sẽ được tính lương, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo đúng chế độ. Do trước đó bạn đã có 13 năm 7 tháng công tác tại trung tâm tin học nên mức % phụ cấp thâm niên của bạn hiện giờ là 13% tương đương với 13 năm công tác.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo:

      Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo