Cách làm đơn ly hôn theo đúng quy định của pháp luật

Cách làm đơn ly hôn: Hướng dẫn cách kê khai đơn khởi kiện ly hôn( 1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……)

CÁCH LÀM ĐƠN LY HÔN

Câu hỏi của bạn về cách làm đơn ly hôn

     Chào luật sư, Luật sư cho tôi xin hỏi: cách làm đơn ly hôn theo quy định hiện nay? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về cách làm đơn ly hôn

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cách làm đơn ly hôn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cách làm đơn ly hôn như sau:

1. Cơ sở pháp lý về cách làm đơn ly hôn

2. Nội dung tư vấn về cách làm đơn ly hôn

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về cách làm đơn ly hôn. Cụ thể bạn muốn biết về cách làm đơn ly hôn để được Tòa án chấp thuận? Đối với câu hỏi trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Cách làm đơn ly hôn

   Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 01 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2017 ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự, trong đó có quy định biểu mẫu đơn khởi kiện dân sự. Cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4) …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)………………………………………………………………………….

Địa chỉ (6) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)……………………………….

Địa chỉ: (8)……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…………………………

Địa chỉ: (10) ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)……………………..

………………………………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có) (12)………………………………………………………….

Địa chỉ: (13) ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)…………

1………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) …………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                               Người khởi kiện (16)

2.2. Hướng dẫn cách kê khai đơn khởi kiện ly hôn

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B).

(3) Người khởi kiện thì ghi họ tên;

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện, ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); 

(5): Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(7), (9) và (12): không có thì để trống;

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết các đương sự có tranh chấp về tài sản và bên bị đơn đang có dấu hiệu tẩu tán tài sản…).

(16) Người khởi kiện phải ký tên hoặc điểm chỉ.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về cách làm đơn ly hôn quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh