Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp thuộc quy hoạch cụm công nghiệp

Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp thuộc quy hoạch cụm công nghiệp: bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại,...

BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Nhà tôi có 1 phần đất diện tích 3000m2 có trồng cây ăn quả nằm ở xã do bị quy hoạch cụm công nghiệp của tỉnh vậy mức giá bồi thường là bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn! 

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn về bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp:

1. Căn cứ thu hồi đất nông nghiệp

     Điểm d khoản 3 điều 62 Luật đất đai 2013 quy định:

     “Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp sau đây:

     3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm:

     d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;”

     Như vậy, vì đất của gia đình bạn nằm trong quy hoạch cụm công nghiệp của tỉnh nên theo điều 63 Luật đất đai, căn cứ để thu hồi đất là phải có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.

2. Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

     Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ, 3000m2 đất trồng cây ăn quả, không rõ nguồn gốc sử dụng đất như thế nào nên việc bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp của gia đình bạn được xác định theo hai trường hợp sau:

  • Đất không có GCN hoặc không đủ điều kiện cấp GCN sử dụng trước 1/7/2004 thì được bồi thường về đất căn cứ vào khoản 2 điều 77 Luật Đất đai và bồi thường thiệt hại với cây trồng.
  • Đất đã có GCN hoặc đủ điều kiện để cấp GCN thì được bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức và đất do được nhận thừa kế căn cứ điểm a khoản 1 điều 77 Luật đất đai; hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; bồi thường thiệt hại với cây trồng.

2.1. Bồi thường về đất khi thu hồi đất nông nghiệp

     Theo khoản 2 điều 74 Luật đất đai: “Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.”

     Việc xác định giá 1m2 đất nông nghiệp theo giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất nhưng không thấp hơn Bảng giá của UBND cấp tỉnh. Theo thông tin bạn cung cấp với 3000m2 đất trồng cây ăn quả, mức bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp của gia đình bạn sẽ nằm trong hạn mức giao hoặc nhận chuyển quyền đất trồng cây lâu năm và được bồi thường về chi phí đầu tư vào đất còn lại.

2.2. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi thu hồi đất nông nghiệp

     Theo điều 3 nghị định 47/2014/NĐ-CP: “Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết.”

     Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

  • Chi phí san lấp mặt bằng.
  • Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp.
  • Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh.
  • Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

2.3. Bồi thường thiệt hại với cây trồng khi thu hồi đất nông nghiệp

     Căn cứ khoản 1 điều 90 Luật đất đai mức bồi thường thiệt hại được quy định như sau:

  • Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.
  • Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất

2.4. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi thu hồi đất nông nghiệp

     Căn cứ khoản 3 điều 19 nghị định 47/2014/NĐ-CP mức hỗ trợ này quy định như sau:

  • Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở. Trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng.
  • Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về vấn đề bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: