Bồi thường đối với đất có đường dây điện chạy qua theo quy định pháp luật

Bồi thường đối với đất có đường dây điện chạy qua theo quy định pháp luật được quy định tại Điều 19 Nghị định 14/2014/NĐ-CP, cụ thể:

BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI ĐẤT CÓ ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN CHẠY QUA 

Kiến thức của bạn:

     Bồi thường đối với đất có đường dây điện chạy qua theo quy định pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

Nội dung kiến thức về bồi thường đối với đất có đường dây điện chạy qua:

    Khoản 11, Điều 3 Luật đất đai quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

11. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Được quy định tại Điều 19 Nghị định 14/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Bồi thường đối với đất có đường dây điện chạy qua đối với đất ở

Được quy định tại Khoản 1 Điều 19 như sau:

     Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với thửa đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

  • Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai;
  • Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;
  • Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang;
  • Trường hợp thửa đất ở không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

2. Bồi thường đối với đất có đường dây điện chạy qua đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất

     Được quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 14/2014/NĐ-CP:

     Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần, không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

3. Mức bồi thường đối với đất có đường dây điện chạy qua

     Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 19, mức bồi thường, hỗ trợ đối với đất có đường dây điện chạy qua đối với đối với đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể.

     Kinh phí chi trả từ nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp.

     Trên đây là quy định của pháp luật về bồi thường đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

  Liên kết tham khảo: