Bị kẻ gian lấy trộm sổ đỏ thì phải làm như thế nào?

Bị kẻ gian lấy trộm sổ đỏ thì phải làm như thế nào?, Hộ gia đình và cá nhân phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy [...]

BỊ KẺ GIAN LẤY TRỘM SỔ ĐỎ

Kiến thức của bạn:

       Bị kẻ gian lấy trộm sổ đỏ thì phải làm như thế nào?

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về bị kẻ gian lấy trộm sổ đỏ:

1. Sổ đỏ có được coi là một loại tài sản không?

      Theo quy định của BLDS 2015 có quy định về”  tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản”. Quyền tài sản được hiểu ở đây là giấy vay tiền, giấy nhận nợ,giấy công trái, cổ phiếu.. Sổ đỏ không phải là một loại tài sản.

     Theo khoản 16 của Điều 3 của Luật đất đai 2013 có quy định, “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( giấy chứng nhận ) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

     Do đó, trong trường hợp chủ sở hữu bị kẻ gian lấy trộm sổ đỏ thì có quyền yêu cầu cấp lại sổ đỏ.

Bị kẻ gian lấy trộm sổ đỏ

                                      Bị kẻ gian lấy trộm sổ đỏ 

2. Thủ tục cấp lại khi bị kẻ gian lấy trộm sổ đỏ

     Theo quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP), việc cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất như sau:

       Bước 1: Hộ gia đình và cá nhân phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

        Bước 2: Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, người bị mất Giấy chứng nhận nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

       Hồ sơ thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận:

       Theo khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất gồm có:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo Mẫu số 10/ĐK);
  • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

       Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định 43/2014 NĐ-CP cụ thể là Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

     Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ ký quyết định hủy giấy chứng nhận cũ đã bị mất đồng thời cấp lại giấy chứng nhận mới.

    Bước 5:  Người nộp hồ sơ sẽ nhận được phiếu hạn trả kết quả là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới. Theo khoản 40 điều 2 điểm q của Nghị định 01/2017 NĐ-CP quy định thời gian cấp lại  giấy chứng nhận là không quá 10 ngày. 

     Bước 6:  Người đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp phí, lệ phí đối với việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm: Phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc lệ phí trích lục bản đồ địa chính, trích đo bản đồ địa chính đối với thửa đất.

    Trên đây là quy định của pháp luật về bị kẻ gian lấy trộm sổ đỏ thì phải làm như thế nào? Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                        

Liên kết tham khảo: