Bên thế chấp quyền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ gì?

Bên thế chấp quyền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ gì? tham khảo bài viết để hiểu rõ quy định của pháp luật về vấn đề này:

BÊN THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GÌ?

Kiến thức của bạn:

Bên thế chấp quyền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ gì?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Bộ luật dân sự 2015;

Nội dung kiến thức về vấn đề bên thế chấp quyền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ gì:

     Thế chấp quyền sử dụng đất cũng như thế chấp các loại tài sản khác, là việc một bên (được gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (được gọi là bên nhận thế chấp).

     Khi thế chấp quyền sử dụng đất, bên thế chấp chỉ chuyển giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên nhận thế chấp mà không phải bàn giao đất trên thực địa cho bên nhận thế chấp. Theo đó, bên thế chấp quyền sử dụng đất có các quyền và nghĩa vụ được quy định cụ thể tại BLDS 2015 như sau:

1. Quyền của bên thế chấp quyền sử dụng đất

Được quy định tại Điều 321 BLDS 2015, bên thế chấp quyền sử dụng đất có quyền:

 • Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận.
 • Đầu tư để tăng giá trị của tài sản thế chấp;
 • Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.
 • Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.
 • Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.
 • Được bán, trao đổi, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.

2. Nghĩa vụ của bên thế chấp quyền sử dụng đất

Điều 320 BLDS 2015 quy định bên thế chấp có các nghĩa vụ sau:

 • Giao giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục, kể cả phải ngừng việc khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu do việc khai thác đó mà tài sản thế chấp có nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút giá trị.
 • Khi tài sản thế chấp bị hư hỏng thì trong một thời gian hợp lý bên thế chấp phải sửa chữa hoặc thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp.
 • Giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp để xử lý khi thuộc một trong các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại Điều 299 của Bộ luật này.
 • Thông báo cho bên nhận thế chấp về các quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp, nếu có; trường hợp không thông báo thì bên nhận thế chấp có quyền hủy hợp đồng thế chấp tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận ủy quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp.
 • Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và 5 Điều 321 của BLDS

     Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề bên thế chấp quyền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ gì. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: