Xử phạt cán bộ vi phạm làm việc không đúng thẩm quyền như thế nào?

Xử phạt cán bộ vi phạm việc làm không đúng thẩm quyền như thế nào? Đầu tiên, về thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân, căn cứ tại điều 36 Luật Tổ chức...

XỬ PHẠT CÁN BỘ VI PHẠM VIỆC LÀM KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN NHƯ THẾ NÀO?

Câu hỏi của bạn:

     Hiện tại bố em đang làm chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam một xã thuộc huyện A tỉnh B. Tuy nhiên từ tháng 10/2016 cho đến tháng 6/2017 bố em không được nhận tiền phụ cấp hàng tháng  với công việc đang đảm nhiệm với lý do ông Chủ tịch UBND xã ra thông báo giữ tiền chính sách bố em thuộc diện thương binh hạng ¾  và giữ tiền phụ cấp chức danh chủ tịch hội da cam để khấu trừ vào tiền nợ do trước đây Bố em từng làm Thủ quỹ của UBND xã có đứng tên cá nhân để ứng chi tiền cho các hoạt động tập thể và lý do bố em không trả vì ông vay tiền để chi cho hoạt động tập thể chứ không chi cho cá nhân.

    Vậy cho em hỏi: Ông chủ tịch UBND xã có đủ thẩm quyền để giữ tiền chính sách thuộc đối tượng thương binh của bố em và tiền phụ cấp chức vụ chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam của bố em để khấu trừ vào khoản nợ mà cá nhân ông vay chi cho tập thể hay không ạ? được áp dụng tại văn bản pháp luật nào ạ?

     Với những việc làm ra thông báo giữ tiền trợ cấp thương binh và chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam mà ông chủ tịch UBND xã áp dụng với bố em có được xem là vi phạm pháp luật, vi phạm hành chính hay không?  Được quy định tại các điều khoản nào của luật ạ? Nếu cán bộ vi phạm việc làm không đúng thẩm quyền có bị xử phạt gì không? Và để đảm bảo quyền lợi của mình thì bố em cần phải nhờ đến cơ quan nào giúp đỡ ạ?

    Em xin cảm ơn !

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Tổ chức chính quyền năm 2015
  • Pháp lệnh số 26/2005/PL – UBTVQH11 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
  • Luật Cán bộ, công chức năm 2008

Nội dung tư vấn về việc xử phạt cán bộ vi phạm việc làm không đúng thẩm quyền.

      Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (viết tắt là Hội) là một tổ chức xã hội. Hội đoàn kết, tập hợp các nạn nhân bị tổn thương bởi chất độc hóa học, phần lớn là do chất độc da cam có chứa dioxin của các công ty hóa chất Mỹ sản xuất và quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nạn nhân chất độc da cam) và các tầng lớp nhân dân Việt Nam tự nguyện tham gia khắc phục hậu quả chất độc da cam/đioxin nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, vì lợi ích của những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

     Hội hoạt động theo pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ này. Hội là Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bảo trợ. Hội chịu sự quản lý của Nhà nước

   1. Quy định về thẩm quyền của cán bộ để tránh những việc cán bộ vi phạm việc làm không đúng thẩm quyền.

     Đầu tiên, về thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân, căn cứ tại điều 36 Luật Tổ chức chính quyền năm 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch ủy ban nhân dân xã như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1.Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7.Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp,ủy quyền.

Cán bộ vi phạm làm việc không đúng thẩm quyền

Cán bộ vi phạm việc làm không đúng thẩm quyền

     Theo điều 32 Pháp lệnh số 26/2005/PL – UBTVQH11  Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lí nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng.

2.Bộ Lao động – Thương binh và xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lí nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng

3.Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lí nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng.

5. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng trong phạm vi địa phương mình; cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc thực hiện quản lý nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng tại địa phương.

      Khoản này được hướng dẫn bởi điều 68 nghị định 31/2013/NĐ- CP quy định chi tiết hướng dẫn một số điều pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, theo đó Bộ Lao động – Thương binh và xã hội có trách nhiệm như sau:

1. Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền xác nhận; kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ. 
2. Hướng dẫn việc chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần; điều dưỡng, mua bảo hiểm y tế, trang cấp dụng cụ chỉnh hình; chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công. 

     Từ những quy định trên, về nhiệm vụ, quyền hạn thì ủy ban nhân dân xã không có thẩm quyền là giữ tiền chính sách thuộc đối tượng thương binh và tiền phụ cấp chức vụ chủ tịch hội nạn nhân chất độc màu da cam của bố bạn. Bố bạn thuộc diện thương binh nên sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng hưởng tiền trợ cấp hàng tháng. Pháp luật quy định Bộ lao động – Thương binh và xã hội có trách nhiệm chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng. Nhưng vậy, thẩm quyền thuộc về Bộ lao động – Thương binh và xã hội.

     Như vậy, Chủ tịch UBND xã không có thẩm quyền để giữ tiền chính sách thuộc đối tượng thương bình của bố bạn và tiền phụ cấp chức vụ chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam của bố bạn để khấu trừ vào khoản nợ mà cá nhân bố bạn vay chi cho tập thể. Việc bố bạn vay không phải vì mục đích cá nhân mà vì mục đích tập thể nên không thể khấu trừ tiền từ bố bạn.

   2. Xử phạt cán bộ vi phạm việc làm không đúng thẩm quyền như thế nào?

      Căn cứ theo điều 18 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định về những cán bộ, công chức  không được làm liên quan đến đạo đức công vụ như sau:

1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công.

2. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật.

3. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.

4. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

      Như vậy, khi cán bộ vi phạm việc làm không đúng thẩm quyền, lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm việc không đúng theo quy định của luật thì sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm, căn cứ theo điều 78  Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định về các hình thức kỉ luật đối với cán bộ như sau:

1. Cán bộ vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Cách chức;

d) Bãi nhiệm.

2. Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ.

3. Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị Tòa án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị thôi việc.

4. Việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội và văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

     Với trường hợp của bạn, với việc làm ra thông báo giữ tiền trợ cấp thương binh và chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam mà ông chủ tịch mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã áp dụng với bố bạn là làm việc cán bộ vi phạm làm việc không đúng thẩm quyền, vi phạm những việc cán bộ không được làm, không được lạm dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái thẩm quyền. Tùy theo hành vi tính chất, mức độ vi phạm mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã sẽ phải chịu một trong các hình thức kỉ luật theo như quy định của luật là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm.

     Như vậy, khi có căn cứ cho rằng thông báo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của bố bạn thì bố bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện để được xem xét giải quyết, bảo vệ quyền lợi của mình.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

     Quyền của cán bộ công chức theo quy định của pháp luật

     Những việc cán bộ công chức không được làm theo quy định của pháp luật

  Trên đây là bài viết xử phạt cán bộ vi phạm việc làm không đúng thẩm quyền. Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: