Lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm

Lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩmĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Lãi suất trong hợp đồng tín dụng2 Câu hỏi về Lãi suất trong hợp đồng tín dụng3 Câu trả lời về Lãi suất trong hợp đồng tín dụng3.1 1. Cơ sở pháp lý về Lãi […]

Lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm
Đánh giá bài viết

Lãi suất trong hợp đồng tín dụng

Câu hỏi về Lãi suất trong hợp đồng tín dụng

     Thưa Luật sư!

     Cho tôi hỏi hiện nay lãi suất trong hợp đồng tín dụng được xác định như nào?

     Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời về Lãi suất trong hợp đồng tín dụng

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Lãi suất trong hợp đồng tín dụng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Lãi suất trong hợp đồng tín dụng theo quy định pháp luật như sau:

1. Cơ sở pháp lý về Lãi suất trong hợp đồng tín dụng

2. Nội dung về Lãi suất trong hợp đồng tín dụng

     Hợp đồng tín dụng bản chất là hợp đồng vay tài sản hay nói cách khác là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Theo đó, hợp đồng tín dụng là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó, bên vay có thể là cá nhân hoặc pháp nhân, còn bên cho vay là tổ chức tín dụng được tổ chức, quản lý, hoạt động theo quy định của luật các tổ chức tín dụng. 

     Từ cách hiểu trên, việc xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm được thực hiện như sau:

2.1. Thời điểm xét xử sơ thẩm được hiểu như thế nào theo quy định tại nghị quyết 01/2019/NQ- HĐTP

     Thời điểm xét xử sơ thẩm theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm:  “Thời điểm xét xử sơ thẩm” hướng dẫn tại Nghị quyết này là ngày Tòa án ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự hoặc ngày Tòa án tuyên án khi xét xử sơ thẩm hoặc xét xử sơ thẩm lại.

     Như vậy, thời điểm xét xử sơ thẩm được xác định trong 2 trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: Thời điểm xét xử sơ thẩm được xác định là ngày Tòa án ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận, theo đó, trong quá trình xét xử sơ thẩm, hai bên có quyền tự thỏa thuận với nhau và yêu cầu quyết định công nhận sự thỏa thuận đó theo quy định pháp luật Tố tụng Dân sự.
  • Trường hợp 2: Thời điểm xét xử sơ thẩm được xác định là ngày Tòa án tuyên án khi xét xử sơ thẩm hoặc xét xử sơ thẩm lại, Trong trường hợp xét xử sơ thẩm lại là trường hợp bản án sơ thẩm trước đó và bản án phúc thẩm bị hủy để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục giám đốc thẩm quy định tại Khoản 3 Điều 343 hoặc tái thẩm quy định tại Khoản 2 Điều 356 Bộ luật Tố tụng Dân sự.

   Để xác định được lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm thì việc đầu tiên, không thể thiếu là xác định thời điểm xét xử sơ thẩm là vào thời gian nào? theo đó, áp dụng quy định pháp luật để tính chính xác lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm.

Xác định lãi suất trong hợp đồng tín dụng

Xác định lãi suất trong hợp đồng tín dụng

  2.2. Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm

     Đối với xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm được quy định tại Điều 8 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm chia làm 2 thời điểm sau:

     Một là, Tại thời điểm xét xử sơ thẩm, lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng xác lập trước ngày 01-01-2017 được xác định như sau:

  • Lãi trên nợ gốc trong hạn chưa trả được xác định theo lãi suất các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản quy phạm pháp luật quy định về lãi suất áp dụng cho hợp đồng tín dụng tại thời điểm xác lập hợp đồng, thời điểm tính lãi suất tương ứng với thời hạn vay chưa trả.
  • Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng phải phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản quy phạm pháp luật quy định về lãi suất áp dụng cho hợp đồng tín dụng tại thời điểm xác lập hợp đồng.

     Hai là, Tại thời điểm xét xử sơ thẩm, lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng xác lập kể từ ngày 01-01-2017 được xác định như sau:

  • Lãi trên nợ gốc, lãi trên nợ gốc quá hạn được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng phải phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản quy phạm pháp luật quy định về lãi suất áp dụng cho hợp đồng tín dụng tại thời điểm xác lập hợp đồng.
  • Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi trên nợ gốc theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá mức lãi suất giới hạn mà pháp luật quy định tương ứng với thời gian chậm trả lãi trên nợ gốc trong hạn.

     Lưu ý: Thời gian chậm trả tiền nợ gốc bắt đầu kể từ ngày chuyển nợ quá hạn đến thời điểm xét xử sơ thẩm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Thời gian chậm trả tiền lãi trên nợ gốc bắt đầu kể từ ngày tiếp theo liền kề của ngày phải trả lãi trên nợ gốc đến thời điểm xét xử sơ thẩm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

     Tóm lại, để xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm phần lớn dựa vào thỏa thuận giữa các bên được ký trong hợp đồng tín dụng, tuy nhiên, các thỏa thuận này phải phù hợp với quy định của pháp luật.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về Lãi suất trong hợp đồng tín dụng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật Dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./ 

Chuyên viên: Nguyễn Nam