Tư vấn về truy lĩnh tiền trợ cấp bệnh binh theo quy định của luật

Tư vấn về truy lĩnh tiền trợ cấp bệnh binh theo quy định của luật. Căn cứ theo quy định tại điều 23 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh ưu đãi người...

TƯ VẤN VỀ TRUY LĨNH TIỀN TRỢ CẤP BỆNH BINH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT

Câu hỏi của bạn:

     Chào Luật sư:

     Cho tôi hỏi: Có cơ sở giải quyết truy lĩnh trợ cấp bệnh binh sau khi bị cắt đã được phục hồi chế độ không?.Tôi tham gia cách mạng và quân đội từ tháng 10 năm 1972 cho đến tháng 11/1982 xuất ngũ về địa phương (trong đó có 03 năm 08 tháng công tác tại các tỉnh biên giới phía bắc), hưởng chế độ bệnh binh hàng tháng, mất sức lao động 41%.

    Năm 1998 Tôi bị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội B ra quyết định thôi hưởng chế độ trợ cấp bệnh binh với lý do, theo hồ sơ bệnh binh của Tôi có thời gian trong quân ngũ là 9 năm 2 tháng, chưa đủ 10 năm (không xét đến thời gian ở biên giới phía Bắc). 

    Sau nhiều năm kêu oan. Cục Người có công giải quyết cho Tôi được tiếp tục hưởng trợ cấp hàng tháng theo chế độ bệnh binh từ tháng 06/2014. Như vậy Tôi có được truy lĩnh tiền trợ cấp bệnh binh kể từ ngày Sở Lao động – Thương binh và Xã hội B ra quyết định thôi hưởng chế độ trợ cấp bệnh binh sai từ 1998 – 2014 không?.

     Kính mong được sự hỗ trợ của Qúy công ty.

    Trân trọng cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng
  • Nghị định 31/2013 NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
  • Pháp lệnh 26/2005/UBTVQH11 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng

Nội dung tư vấn :

      1. Quy định của luật về chế độ trợ cấp bệnh binh như thế nào?

     Căn cứ theo quy định tại điều 23 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng quy định như sau:

“1. Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi xuất ngũ về gia đình được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận bệnh binh” thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a)Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;

b)Hoạt động liên tục ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ mười lăm tháng trở lên;

c)Hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn chưa đủ mười lăm tháng nhưng đã có đủ mười năm trở lên công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân;

d)Đã công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đủ mười lăm năm nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí;

đ) Làm nghĩa vụ quốc tế;

e)Thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh;

g) Khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao.

2.Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 41%đến 60% đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1994.

3.Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh khi thực hiện nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và đ khoản1 Điều này đã xuất ngũ về gia đình, nay bị rối loạn tâm thần có liên quan đến bệnh cũ làm suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.”

Trợ cấp bệnh binh

        Trợ cấp bệnh binh

     Về chế độ trợ cấp bệnh binh thì căn cứ theo quy định tại điều 24 của Pháp lệnh này như sau:

Các chế độ ưu đãi đối với bệnh binh bao gồm:

1.Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động;

2.Bảo hiểm y tế; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào tình trạng bệnh tật của từng người và khả năng của Nhà nước;

3.Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần;trường hợp bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;

4.Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi (để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh này.”

      Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi xuất ngũ về gia đình được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận bệnh binh”. Như vậy, khi bạn tham gia cách mạng và có thời gian công tác trong quân ngũ là 9 năm 2 tháng, công thêm 03 năm 08 tháng công tác tại các tỉnh biên giới phía bắc là 13 năm sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi đối với bệnh binh.

     2. Có được truy lĩnh tiền trợ cấp bệnh binh sau thời gian bị cắt đã được phục hồi lại chế độ không?

     Căn cứ theo điều 43 Pháp lệnh 26/2005/UBTVQH11 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng quy định như sau:

1. Người giả mạo giấy tờ để được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì bị đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi và phải hoàn trả số tiền đã nhận; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

2.Người khai man giấy tờ để được hưởng thêm chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi và phải hoàn trả số tiền đã nhận do khai man; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

3.Người chứng nhận sai sự thật hoặc làm giả giấy tờ cho người khác, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  1. Người vi phạm quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
  2. Người lợi dụng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

      Đồng thời, tại điều 44 quy định như sau:

1. Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội không thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia, bị phạt tù có thời hạn nhưng không được hưởng án treo thì trong thời gian chấp hành hình phạt tù bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi.

2.Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc phạm tội khác bị phạt tù chung thân thì vĩnh viễn bị đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

3.Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà xuất cảnh trái phép thì trong thời gian định cư ở nước ngoài bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi.

4.Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà mất tích thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi.

     Theo như quy định trên, người có công với cách mạng chỉ bị tạm đình chỉ công tác khi đang hưởng ưu đãi mà vi phạm pháp luật, phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia bị phạt tù có thời hạn nhưng không được hưởng án treo thì trong thời gian chấp hành hình phạt tù bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi.

     Liên hệ với trường hợp của bạn, bạn không vi phạm pháp luật, không xâm phạm an ninh quốc gia, việc thôi hưởng chế độ ưu đãi do sai sót của Sở Lao động thương binh và xã hội B. Vì vậy, bạn có được truy lĩnh tiền trợ cấp bệnh binh đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội B ra quyết định thôi hưởng chế độ trợ cấp bệnh binh sai từ 1998 – 2014.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Chế độ ưu đãi đối với bệnh binh theo quy định của pháp luật

Chế độ ưu đãi đối với trường hợp thương binh đồng thời là bệnh binh

    Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo