Tư vấn thủ tục tách thửa tại Tiền Giang – Luật Toàn Quốc

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Tiền Giang – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 TÁCH THỬA TẠI TIỀN GIANG2 Nội dung kiến thức về tách thửa tại Tiền Giang2.1      1. Tư vấn tách thửa tại Tiền Giang về diện tích tối thiểu tách thửa2.1.1      2. […]

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Tiền Giang – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

TÁCH THỬA TẠI TIỀN GIANG

Kiến thức của bạn: 

     Tư vấn thủ tục tách thửa tại Tiền Giang

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai 2013;
  • Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 06 năm 2015 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Nội dung kiến thức về tách thửa tại Tiền Giang

     1. Tư vấn tách thửa tại Tiền Giang về diện tích tối thiểu tách thửa

     Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có yêu cầu tách thửa để thực hiện các quyền phải đáp ứng quy định về diện tích tối thiểu tách thửa do từng UBND cấp tỉnh quy định. Việc tách thửa đất tại Tiền Giang phải đảm bảo diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định tại Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 06 năm 2015 của UBND tỉnh Tiền Giang.

     Diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa tại Tiền Giang được phân định theo vị trí như sau:

  • Vị trí 1: tại các phường thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho là 40m2.
  • Vị trí 2: tại các khu dân cư; mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành, thị; các thị trấn thuộc huyện; các xã thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho (trừ các thửa đất tại vị trí 1) là 50m2.
  • Vị trí 3: tại các vị trí còn lại của các xã thuộc huyện là 100m2.

     Ngoài diện tích đất tối thiểu theo quy định nêu trên, các thửa đất ở được phép tách thửa phải có chiều ngang mặt tiền từ 4m (bốn mét) trở lên.

Tách thửa tại Tiền Giang

Tách thửa tại Tiền Giang

     2. Một số quy định cụ thể về tách thửa đất tại Tiền Giang

     Trường hợp thửa đất tách ra để hợp với thửa đất liền kề thì được phép có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa, nhưng diện tích thửa đất còn lại không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trừ trường hợp thửa đất còn lại cũng được hợp với một thửa đất khác.

     Đất ở thuộc các dự án đã được nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch được duyệt thì thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

     Đối với các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh chợ theo hình thức xã hội hóa thì việc chia tách thửa, phân lô bán nền đất ở xung quanh khu vực chợ thuộc cùng một dự án đầu tư cho phép diện tích tối thiểu tách thửa như sau:    

  • Đối với thửa đất chỉ tiếp giáp với đường nội bộ trong khu vực chợ thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn 36m2 và bề rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu bằng hoặc lớn hơn 4m (bốn mét) và chiều sâu thửa đất tối thiểu bằng hoặc lớn hơn 4m (bốn mét).
  • Đối với thửa đất vừa tiếp giáp với đường nội bộ trong khu vực chợ vừa tiếp giáp đường hiện hữu khác, thì việc chia tách thửa phải đáp ứng diện tích tối thiểu tách thửa theo vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3 như trên.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về tách thửa tại Tiền Giang, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

      Xin chân thành cảm ơn./