Tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sự

Tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sựĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Soạn thảo hợp đồng dân sự1.1 1. Một số vấn đề cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng dân sự1.1.1 1.1. Hình thức của hợp đồng dân sự1.1.2 1.2. Chủ thể của hợp đồng dân sự1.1.3 1.3. […]

Tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sự
Đánh giá bài viết

Soạn thảo hợp đồng dân sự

     Trong nền kinh tế thị trường hiện nay các cá nhân, tổ chức đều tham gia vào nhiều giao dịch dân sự và thông qua hình thức hợp đồng dân sự là chủ yếu. Vì vậy hợp đồng dân sự đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống hàng ngày và hoạt động kinh doanh. Do kiến thức pháp luật còn hạn chế nên nhiều người không biết cách lập hợp đồng dân sự sao cho hợp lệ, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ các điều khoản quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên. 

     Để giúp đỡ tốt nhất cho khách hàng, Công ty Luật Toàn quốc với đội ngũ chuyên viên, luật sư uy tín, nhiều năm kinh nghiệm sẵn sàng cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sự hiệu quả, chính xác, nhanh chóng.

1. Một số vấn đề cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng dân sự

     Hợp đồng dân sự là một giao dịch dân sự mà trong đó các bên trao đổi ý chí với nhau nhằm đi đến sự thỏa thuận cùng nhau làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất định. Dưới góc độ pháp lý thì hợp đồng dân sự được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (theo Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015). Hợp đồng dân sự là một bộ phận các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình dịch chuyển các lợi ích vật chất giữa các chủ thể với nhau.

1.1. Hình thức của hợp đồng dân sự

     Nếu như Bộ luật Dân sự 2005 có quy định riêng về hình thức của hợp đồng (Điều 401) thì với Bộ luật Dân sự 2015, quy định riêng về hình thức của hợp đồng đã được xóa bỏ và hình thức hợp đồng sẽ áp dụng tương tự hình thức của giao dịch dân sự Điều 119. Một cách thực dụng và hợp lý, khi các quy định chung đã cụ thể thì các quy định riêng không cần nhắc lại, vì điều đó sẽ gây sự lãng phí trong việc biên soạn, in ấn văn bản pháp luật mà không mang lại lợi ích gì mới. Do đó, cách tốt nhất là quy định riêng chỉ nên quy định khái quát theo hướng chỉ dẫn áp dụng quy định chung có liên quan.

Như vậy, theo Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 thì hình thức hợp đồng bao gồm 3 loại: lời nói, văn bản và hành vi cụ thể.

 • Lời nói:

     Do việc giao kết hợp đồng bằng lời nói có ưu điểm là cách thức giao kết đơn giản, gọn nhẹ, nhanh chóng và ít tốn kém nên được sử dụng phổ biến trong giao dịch dân sự, nhưng ít được sử dụng trong giao dịch thương mại. Cũng vì sự tiện lợi của cách giao kết này mà trên thực tế, có nhiều hợp đồng đáng lẽ phải được lập bằng văn bản hoặc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực (chẳng hạn như hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng thuê bất động sản), nhưng để giản tiện, các bên thường lập dưới hình thức lời nói, nên đã dẫn đến những tranh chấp rất khó giải quyết.

 • Văn bản:

     Hợp đồng bằng văn bản đảm bảo sự thể hiện rõ ràng ý chí các bên cũng như nội dung của từng điều khoản hợp đồng mà các bên muốn cam kết. Trong hình thức văn bản bao gồm 2 loại là: điện tử và văn bản truyền thống.

 • Hành vi cụ thể:

     Hình thức hợp đồng bằng hành vi cụ thể được thể hiện ra bên ngoài khá đa dạng. Hành vi cụ thể thường được sử dụng để xác lập các hợp đồng thông dụng, được thực hiện ngay, và trở thành thói quen phổ biến của lĩnh vực hoạt động liên quan, tại nơi giao dịch được xác lập, hoặc hành vi cụ thể cũng được sử dụng phổ biến trong các hoạt động dịch vụ dành cho số đông đại chúng mà bên cung cấp dịch vụ đã có qui chế hoạt động rõ ràng đã được công bố.

     Trong nhiều trường hợp, khi một bên biết rõ nội dung lời đề nghị giao kêt hợp đồng từ phía bên kia và thể hiện đồng ý xác lập hợp đồng bằng một hành vi cụ thể, đã chuyển tín hiệu đồng ý đến cho bên kia biết thì hành vi cụ thể đó cũng được coi như hình thức biểu hiện của hợp đồng.

1.2. Chủ thể của hợp đồng dân sự

     Chủ thể giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự phải có ít nhất từ hai bên trở lên, vì hợp đồng dân sự là một giao dịch pháp lý song phương hay đa phương. Các chủ thể khi giao kết, thực hiện hợp đồng đều phải có tư cách chủ thể tức là phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật đối với một chủ thể của quan hệ dân sự.

Các bên tham gia quan hệ hợp đồng dân sự là cá nhân (bao gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài) pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác.

     Cá nhân: Phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự.

     Pháp nhân: Khi giao kết hợp đồng dân sự pháp nhân phải thông qua người đại diện của mình (đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền).

     Hộ gia đình, hợp tác xã: Khi giao kết hợp đồng dân sự, hộ gia đình, hợp tác phải thông qua người đại diện của họ hoặc người được ủy quyền.

1.3. Nội dung của hợp đồng dân sự

     Nội dung của hợp đồng dân sự là quyền và nghĩa vụ mà các bên chủ thể quy định cho nhau.

Tuỳ theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thoả thuận về những nội dung sau đây:

 • Đối tượng của hợp đồng;

 • Số lượng, chất lượng;

 • Giá, phương thức thanh toán;

 • Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;

 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

1.4. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dân sự

     Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

1.5. Thực hiện hợp đồng dân sự

     Trường hợp hợp đồng được giao kết hợp pháp thì sẽ có hiệu lực bắt buộc đối với các bên (chủ thể hợp đồng). Hợp đồng có hiệu lực pháp luật sẽ phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng.

1.6. Xử lý vi phạm hợp đồng dân sự

Việc vi phạm của một trong các bên trong hợp đồng sẽ dẫn tới việc áp dụng các hình thức chế tài dân sự.

Các hình thức chế tài mà một bên trong hợp đồng có quyền bị vi phạm được lựa chọn là:

 • Buộc thực hiện nghĩa vụ 
 • Hoãn thực hiện nghĩa vụ 
 • Cầm giữ tài sản
 • Huỷ bỏ hợp đồng 
 • Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng
 • Phạt vi phạm
 • Bồi thường thiệt hại 
  Soạn thảo hợp đồng dân sự

  Soạn thảo hợp đồng dân sự

2. Tại sao bạn nên cần sự tư vấn của công ty Luật Toàn Quốc?

     Hợp đồng dân sự có giá trị pháp lý ràng buộc, quy định rõ quyền và nghĩa vụ giữa các bên nên hợp đồng dân sự cần được soạn thảo một cách cẩn thận, chính xác, hợp lệ, đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ của các bên. Để đảm bảo công việc của khách hàng được thực hiện nhanh chóng, chính xác, kịp thời, chúng tôi- Công ty Luật Toàn quốc có thể hỗ trợ, tư vấn khách hàng:

 • Tư vấn loại hợp đồng nào là phù hợp với giao dịch dân sự mà quý khách hàng đang thực hiện;
 • Tư vấn hình thức hợp đồng sao cho phù hợp và tránh những tranh chấp xảy ra không đáng có;
 • Tư vấn các trường hợp dẫn đến hợp đồng dân sự bị vô hiệu một phần hay vô hiệu toàn bộ;
 • Tư vấn nội dung hợp đồng, xây dựng các loại điều khoản trong hợp đồng sao cho phù hợp, quy định quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Tư vấn về giá và phương thức thanh toán;
 • Tư vấn về thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
 • Tư vấn về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng nếu một trong các bên có sự vi phạm;
 • Tư vấn về các hình thức chế tài khi 1 trong các bên có vi phạm hợp đồng
 • Tư vấn về phương thức giải quyết tranh chấp khi xảy ra tranh chấp;….

     Với phương châm “Pháp luật cho cuộc sống”, Luật Toàn Quốc hi vọng mang pháp luật đến với mọi người, mọi gia đình nhằm nâng tầm văn hoá pháp luật Việt Nam. Công ty chúng tôi không những cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn, thực hiện dịch vụ trực tiếp về dịch vụ tư vấn thủ tục xoá thế chấp quyền sử dụng đất mà còn hỗ trợ phần nào các cơ quan Nhà nước trong việc đưa pháp luật đến với mọi người một cách dễ dàng, dễ hiểu hơn.

Ở Luật Toàn Quốc chúng tôi có:

 • Luật Sư, Chuyên viên tư vấn pháp lý là người có trình độ, có kiến thức pháp luật sâu rộng;
 • Luật sư là người có thường xuyên đọc và nghiên cứu và áp dụng pháp luật nên đưa ra cách giải quyết vấn đề một cách linh hoạt dựa trên kinh nghiệm của mình;
 • Luật sư là người được đào tạo không chỉ đơn thuần là kiến thức pháp luật mà còn được đào tạo nghề, nghiệp vụ, đó là kỹ năng hành nghề Luật Sư do vậy sẽ là người tư vấn, giải quyết tốt nhất vấn đề của bạn.
 • Luật Sư phải là người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật và tham gia hoạt động tư vấn và tố tụng theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu trợ giúp. 

     Ngoài những dịch vụ nêu trên, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ pháp lý khác như:

3. Vậy làm thế nào để liên hệ được với Công ty Luật Toàn Quốc?

 Công ty chúng tôi có 4 cách thức liên hệ để bạn tham khảo yêu cầu tư vấn. Tuỳ vào hoàn cảnh, điều kiện của từng khách hàng để chọn phương thức liên hệ thuận tiện nhất cho khách hàng:

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết hơn về tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sự chính xác, hợp lệ, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn dân sự 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Thu Huyền