Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dân sự

Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dân sự theo quy định hiện hành Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG DÂN S

Câu hỏi của bạn:

     Gia đình em có lấn chiếm của nhà bên cạnh như hai bên thỏa thuận là 15m2 và có làm giấy thỏa thuận là gia đình em sẽ phải trả cho họ 10.000.000 đồng và gia đình đã trả trước 3.000.000 đồng có viết giấy nhận tiền từ năm 2004. Trong giấy thỏa thuận có viết rằng: gia đình em sẽ để cho gia đình họ đứng ra kê khai làm thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ phần đất cho cả hai nhà và sau khi gia đình em trả 7.000.000 đồng còn lại thì họ sẽ chia cắt đất ra cho gia đình em . Đến nay thì vẫn chưa xác định được gia đình họ đã làm sổ đỏ hay chưa.

     Năm 2008 do gia đình em vẫn chưa có khả năng trả 7.000.000 đồng còn lại cho họ nên họ đã kiện ra UBND và UBND đã hòa giải. Theo đó gia đình em sẽ trả cho họ theo từng tháng trả hết họ sẽ làm viết giấy cho gia đình em làm sổ đỏ.

     Em muốn hỏi luật sư rằng nếu bây giờ gia đình em trả số tiền còn lại cho họ thì có bị tính thêm tiền lãi trả quá thời hạn không? nếu có thì tính như thế nào bắt đầu tính lãi từ năm 2004 hay 2008( trong giấy thỏa thuận và biên bản hòa giải k có quy định)

     Và nếu trả xong họ không chịu viết giấy cho gia đình em thì gia đình em sẽ phải làm thủ tục gì?

Câu trả lời của luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Điều 385 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 385. Khái niệm hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

1.Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dân sự

Theo quy định tại điều 688 Bộ luật dân sự 2015

“Điều 688. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật này có hiệu lực thì việc áp dụng pháp luật được quy định như sau:

a) Giao dịch dân sự chưa được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của Bộ luật này thì chủ thể giao dịch tiếp tục thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11, trừ trường hợp các bên của giao dịch dân sự có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức của giao dịch để phù hợp với Bộ luật này và để áp dụng quy định của Bộ luật này.

Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của Bộ luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11;

b) Giao dịch dân sự chưa được thực hiện hoặc đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật này;

c) Giao dịch dân sự được thực hiện xong trước ngày Bộ luật này có hiệu lực mà có tranh chấp thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 để giải quyết “

     Như vậy, do tranh chấp của bạn xảy ra trước ngày Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thi hành nên vụ việc của bạn sẽ được giải quyết dựa trên những căn cứ của Bộ luật dân sự 2005.

     Trong trường hợp của bạn, việc có giao dịch giữa gia đình bạn và gia đình nhà bên cạnh là một hợp đồng dân sự dưới hình thức giấy thỏa thuận. 

     Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê, vay, mượn, tặng cho tài sản; làm hoặc không làm một việc, dịch vụ hoặc các thoả thuận khác mà trong đó một hoặc các bên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng. Như vậy trong trường hợp của gia đình bạn là hợp đồng trong đó quyền và nghĩa vụ của các bên đã được thỏa thuận và ghi nhận trong giấy thỏa thuận như sau:

  • Gia đình bạn sẽ được cắt đất sau khi bên kia làm xong sổ đỏ. Kèm theo đó bên gia đình bạn có nghĩa vụ trả tiền.
  • Bên gia đình có đất có nghĩa vụ tách thửa đất theo thỏa thuận. Kèm theo đó là sẽ được nhận số tiền tương ứng.

     Như vậy, theo nguyên tắc chung khi xác lập hợp đồng dân sự, các bên buộc phải thực hiện các nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Gia đình bạn và gia đình bên cạnh đã thỏa thuận những vấn đề nào trong giấy thỏa thuận thì các bên buộc phải thực hiện tất cả những thỏa thuận đó.

Nghĩa vụ các bên trong hợp đồng dân sự

Nghĩa vụ các bên trong hợp đồng dân sự

2.Khi một bên không hoàn thành nghĩa vụ thì sẽ xử lý như thế nào?

     Theo quy định điều 285 Bộ luật dân sự 2005 về thời hạn thực hiện nghĩa vụ:

” Điều 285. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự

  1. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự do các bên thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ dân sự đúng thời hạn; chỉ được thực hiện nghĩa vụ dân sự trước thời hạn khi có sự đồng ý của bên có quyền; nếu bên có nghĩa vụ đã tự ý thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn và bên có quyền đã chấp nhận việc thực hiện nghĩa vụ thì nghĩa vụ được coi là đã hoàn thành đúng thời hạn.

  1. Trong trường hợp các bên không thoả thuận và pháp luật không quy định về thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự thì các bên có thể thực hiện nghĩa vụ hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý.”

Mặt khác:

Điều 290. Thực hiện nghĩa vụ trả tiền

  1. Nghĩa vụ trả tiền phải được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm và phương thức đã thoả thuận.
  2. Nghĩa vụ trả tiền bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

     Việc thực hiện nghĩa vụ trả tiền của bên gia đình bạn bắt buộc phải được hoàn thành theo như thỏa thuận. Tuy nhiên, do chúng tôi không nắm rõ nội dung cụ thể các điều khoản trong văn bản thỏa thuận nên rất khó để xác định việc gia đình bạn chưa thanh toán nốt số tiền còn lại cho bên kia thì có bị tính thêm tiền lãi hay không. Vì vậy, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn dưới những khía cạnh như sau: Do bản chất của hợp đồng dân sự là tôn trọng sự thỏa thuận của các bên chủ thể, vì vậy, tuy trong biên bản hòa giải và văn bản thỏa thuận không đề cập đến vấn đề này nhưng việc trả lãi sẽ hoàn toàn được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận của gia đình bạn và gia đình bên kia về vấn đề này.

     Bạn băn khoăn vấn đề tiếp theo đó là sau khi gia đình bạn trả hết số tiền còn lại mà bên kia không chịu giao đất thì khi đó bạn hoàn toàn có thể khởi kiện bên kia vi phạm hợp đồng. Bởi hai bên đã thỏa thuận với nhau, dựa cả trên văn bản thỏa thuận ban đầu và cả trên biên bản hòa giải thì sau khi trả xong tiền thì bên kia cũng phải thực hiện nghĩa vụ của mình là làm các thủ tục để bạn làm sổ đỏ. Khi các bên đã thỏa thuận thì các bên buộc phải thực hiện như những gì đã được thỏa thuận.

Bạn có thể tham khảo bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dân sự theo quy định hiện hànhquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.