Trình tự, thủ tục bố trí tái định cư khi phá dỡ nhà chung cư

Trình tự, thủ tục bố trí tái định cư khi phá dỡ nhà chung cư được thực hiện căn cứ quy định tại Luật nhà ở 2014, Nghị định 99/2015/NĐ-CP, cụ thể:

BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ KHI PHÁ DỠ NHÀ CHUNG CƯ

Kiến thức của bạn:

  • Các trường hợp nhà chung cư bị phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại
  • Trình tự, thủ tục bố trí tái định cư khi phá dỡ nhà chung cư

Kiến thức của Luật sư về bố trí tái định cư khi phá dỡ nhà chung cư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

1. Khi nào nhà chung cư bị phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại

Theo quy định tại điều 3 luật nhà ở 2014:

Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

     Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 99 Luật nhà ở 2014 quy định:

     “2. Khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý theo quy định sau đây:

     b. Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành kết luận kiểm định chất lượng và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu nhà ở; nội dung văn bản thông báo phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.”

     Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 99 Luật nhà ở năm 2014 quy định:

     “b. Trường hợp khu đất có nhà chung cư không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu nhà chung cư phải bàn giao lại nhà chung cư này cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy hoạch được duyệt;”

     Căn cứ điều 110 Luật nhà ở 2014 quy định:

     “1. Nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 99 của Luật này.

     2. Nhà chung cư bị hư hỏng mà chưa thuộc diện bị phá dỡ nhưng nằm trong khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với khu nhà ở thuộc diện bị phá dỡ theo quy định tại khoản 1 Điều này theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

     3. Nhà chung cư không thuộc diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nhưng được tất cả các chủ sở hữu thống nhất phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư mới thông qua Hội nghị nhà chung cư.”

     Như vậy, theo quy định của pháp luật về nhà ở, những trường hợp nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ, cải tạo gồm:

  • Nhà chung cư hết niên hạn sử dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
  • Nhà chung cư bị hư hỏng nặng mà không thể sửa chữa được, có nguy cơ sụp đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
  • Khu đất có nhà chung cư không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
  • Nhà chung cư thuộc diện bị phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại
  • Nhà chung cư bị hư hỏng không thuộc diện bị phá dỡ nhưng nằm trong khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với khu nhà ở thuộc diện bị phá dỡ
  • Nhà chung cư không thuộc diện bị phá dỡ chủ sở hữu thống nhất phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư mới thông qua Hội nghị nhà chung cư.

2. Trình tự, thủ tục bố trí tái định cư khi phá dỡ nhà chung cư

Việc bố trí tái định cư khi phá dỡ nhà chung cư được thực hiện như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

     Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư có trách nhiệm tổ chức rà soát, thống kê các loại nhà chung cư trên địa bàn.

     Chủ đầu tư, chủ sở hữu nhà chung cư trình kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư.

     Bước 2: lập phương án tái định cư.

     Chủ đầu tư phải tổ chức lập phương án tái định cư để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư phê duyệt. Phương án tái định cư phải được thông báo đến khu dân cư nơi có nhà chung cư bị phá dỡ, được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh.

     Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền phá dỡ nhà chung cư

     Chủ đầu tư phải tổ chức phá dỡ nhà chung cư khi phương án tái định cư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trường hợp chủ đầu tư không chấp hành việc phá dỡ thì Nhà nước thực hiện cưỡng chế phá dỡ và trực tiếp đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước,…

     Bước 4: Thực hiện việc tái định cư cho chủ sở hữu nhà chung cư.

     Việc bố trí tái định cư cho các chủ sở hữu có nhà chung cư thuộc diện phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện như sau:

     Chủ sở hữu không có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương mà được bố trí nhà ở, đất ở tái định cư theo các hình thức như: mua nhà ở thương mại, sử dụng nhà ở xã hội, hộ gia đình, cá nhân được trả tiền để mua, thuê nhà mới,…

     Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì được bố trí nhà ở mới có diện tích tối thiểu bằng hoặc lớn hơn diện tích nhà ở cũ.

     Ngoài ra, người được bố trí tái định cư còn được xem xét hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

     Thời hạn sử dụng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật

     Xử lý nhà ở khi hết thời hạn sở hữu theo quy định hiện nay

     Để được tư vấn chi tiết về Trình tự, thủ tục bố trí tái định cư khi phá dỡ nhà chung cưquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.