Trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động 2019

Trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động 2019Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động2 Câu hỏi của bạn về quy định về trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động3 Câu trả lời của luật sư về […]

Trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động 2019
Đánh giá bài viết

Trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

Câu hỏi của bạn về quy định về trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động được quy định như thế nào?

Câu trả lời của luật sư về quy định về trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

2. Nội dung tư vấn về quy định về trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

     Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, có tuyển dụng và ký hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho người sử dụng lao động khác thuê lại (sau đây gọi là doanh nghiệp cho thuê).

     2.1 Trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động

     Khoản 3 Điều 12 Nghị định 29/2019/NĐ-CP về cho thuê lại lao động quy định về trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động như sau:

     Thứ nhất: Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

     Thứ hai: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận đủ hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép của doanh nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát các hợp đồng cho thuê lại lao động đang còn hiệu lực của doanh nghiệp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi giấy phép;

     Thứ ba: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép. Quyết định thu hồi giấy phép theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP.

Trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

Trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

     2.2. Trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định về cho thuê lại lao động

     Khoản 3 Điều 12 Nghị định 29/2019/NĐ-CP về cho thuê lại lao động quy định về trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định về cho thuê lại lao động như sau:

     Thứ nhất: Khi phát hiện doanh nghiệp cho thuê thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động như: Không bảo đảm một trong các điều kiện cho thuê lại lao độngCho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép,…, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện kiểm tra, thu thập các bằng chứng liên quan và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi giấy phép;

     Thứ hai: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép của doanh nghiệp;

     Thứ ba: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy phép, doanh nghiệp cho thuê có trách nhiệm nộp lại giấy phép cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

     Như vậy, doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động nếu giải thể, phá sản, ngừng hoạt động, vi phạm quy định về hoạt động cho thuê lại lao động thì bị thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động. Trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động được quy định cụ thể tại Điều 12 Nghị định 29/2019/NĐ-CP.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về trình tự thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung