Thừa kế đất chia theo di chúc mà chưa có sổ đỏ có được không?

Thừa kế đất chia theo di chúc mà chưa có sổ đỏ có được không... người nhận thừa kế quyền sử dụng đất là người nước ngoài...đất không có sổ đỏ

THỪA KẾ ĐẤT CHIA THEO DI CHÚC MÀ CHƯA CÓ SỔ ĐỎ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

 

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai 2013

Nội dung kiến thức:

Điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai quy định về điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong đó có quyền thừa kế như sau:

    

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật này.

Đất không có tranh chấp;

Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

Trong thời hạn sử dụng đất.”

     Như vậy theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 188 thì đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn có thể lập di chúc tại hai trường hợp quy định tại khoản 3 điều 186 và khoản 1 điều 168.

Thừa kế đất chia theo di chúc mà chưa có sổ đỏ có được không?

Quy định về trường hợp nhận thừa kế

     Quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 như sau:

   

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

     Như vậy, căn cứ vào các quy định trên nếu mảnh đất đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hoàn toàn có thể làm di chúc để lại cho người nhận thừa kế.

     Để có thể xác định mảnh đất này có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không bạn có thể tham khảo quy định tại Điều 100 và 101 Luật đất đai 2013.

     Hoặc tham khảo thêm các trình tự thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đây.

Thừa kế đất chia theo di chúc mà chưa có sổ đỏ có được không?

  • Về trường hợp quy định tại khoản 3 điều 186

     Nếu tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư tại nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều 186 thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế.

Bài viết liên quan:

Liên hệ Luật sư tư vấn về thừa kế đất chia theo di chúc

  • Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500. Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thừa kế đất chia theo di chúc. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.

  • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về thừa kế đất chia theo di chúc số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033

  • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi thừa kế đất chia theo di chúc tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.                                  

 Liên kết tham khảo: 

vote