Thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Sóc Trăng

Để đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Sóc Trăng, người lao động cần nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ khi nghỉ việc

ĐĂNG KÝ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Câu hỏi của bạn về đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

     Xin chào Luật sư. Hiện nay em đang có một thắc mắc như sau. Em vừa nghỉ việc tại khu vực Bình Dương và mới đi rút sổ bảo hiểm tại công ty, hiện tại em chưa tìm kiếm được việc làm và muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Em muốn đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại khu vực Sóc Trăng có được không? Và cần chuẩn bị những gì khi đi đăng ký?

Câu trả lời của Luật sư về đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

1. Cơ sở pháp lý về đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

2. Nội dung tư vấn về đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

     Hiện nay, như chúng tôi được biết, bạn đang muốn hỏi về đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở tỉnh Sóc Trăng. Để giải đáp thắc mắc của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn dựa trên các phương diện sau:

Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

2.1. Điều kiện để đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

     Để có thể đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, đầu tiên người lao động cần xác định mình có thuộc đối tượng và đủ điều kiện để hưởng hay không. Về vấn đề này, Điều 49 Luật Việc làm 2013 có quy định như sau:

Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

     Như vậy, theo quy định thì người lao động phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

          – Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật hoặc trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng)

         – Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc.

          – Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

          – Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

     Để có thể đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trước hết bạn phải có đủ các điều kiện như đã nêu trên, sau khi rút sổ bảo hiểm xã hội thì bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

2.2. Hồ sơ và thủ tục để đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

     Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP có quy định như sau về hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp: 

Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

3. Sổ bảo hiểm xã hội. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động. Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

     Để được giải quyết quyền lợi thì bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

          – Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

          – Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau:

  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
  • Quyết định thôi việc;
  • Quyết định sa thải;
  • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
  • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

          – Sổ bảo hiểm xã hội.

          – 2 ảnh 3 x 4

          – CMTND, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú photto nếu nộp hồ sơ hưởng tại nơi cư trú và kèm theo bản gốc để đối chiếu

     Điều 46 Luật Việc làm có quy định như sau về vấn đề này:

Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Trong thời hạn 3 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng thì bạn phải chuẩn bị và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp để được giải quyết quyền lợi. Nếu vượt quá thời hạn này, cơ quan BHXH sẽ không giải quyết hồ sơ nữa nên bạn cần chú ý để nộp đúng thời hạn. 

     Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho bạn.

Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

2.3. Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Sóc Trăng

     Như thông tin mà bạn cung cấp, hiện bạn đã nghỉ việc ở khu Bình Dương và đang có nhu cầu đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Sóc Trăng. Về vấn đề này, khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.

     Như vậy, hiện nay để thuận tiện cho người lao động, pháp luật không bắt buộc người lao động phải nộp hồ sơ tại nơi đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại nơi đăng ký hay nơi làm việc, mà có thể nộp trực tiếp tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi mình muốn nhận. Bởi vậy mà bạn hoàn toàn có thể đăng ký hưởng bảo hiểm  thất nghiệp tại Sóc Trăng. 

    Do đó, nếu bạn muốn đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Sóc Trăng thì có thể nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm tại: 133 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng.

     KẾT LUẬN: Như vậy, trước tiên bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với đầy đủ giấy tờ như chúng tôi đã hướng dẫn, trong thời hạn 03 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động bạn phải đem bộ hồ sơ đó đến nộp tại trung tâm dịch vụ việc làm ở Sóc Trăng. Khi đó, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ tiếp nhận và giải quyết quyền lợi cho bạn. 

Bài viết tham khảo: 

     Để được tư vấn về đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hải Quỳnh