Thủ tục công nhận nhà ở trên đất đã có sổ đỏ như thế nào?

CÔNG NHẬN NHÀ Ở TRÊN ĐẤT ĐÃ CÓ SỔ ĐỎ Câu hỏi của bạn:      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi về vấn đề công nhận nhà ở trên đất đã có sổ đỏ mong được tư vấn như sau: Hiện tại tôi đang dự định mua 1 căn nhà cấp 4, nhưng bên bán […]

CÔNG NHẬN NHÀ Ở TRÊN ĐẤT ĐÃ CÓ SỔ ĐỎ

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi về vấn đề công nhận nhà ở trên đất đã có sổ đỏ mong được tư vấn như sau: Hiện tại tôi đang dự định mua 1 căn nhà cấp 4, nhưng bên bán chỉ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và chưa hợp thức hoá căn nhà xây cấp 4 không xin giấy phép xây dựng. Vậy xin hỏi khi tôi mua đất và nhà thì tôi có được hợp thức hoá căn nhà sau khi mua không? Và thủ tục sẽ thế nào?

    Rất mong được sự hỗ trợ từ luật sư! Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn về vấn đề công nhận nhà ở trên đất đã có sổ đỏ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về công nhận nhà ở trên đất đã có sổ đỏ:

    1. Điều kiện được công nhận nhà ở trên đất đã có sổ đỏ

      Điểm a Khoản 2 Điều 8 Luật nhà ở 2014 quy định:

      “2. Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:

       a)  Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;”

      Khoản 1 Điều 9 Luật Nhà ở 2014 quy định:

      “1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và có nhà ở hợp pháp quy định tại Điều 8 của Luật này thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) đối với nhà ở đó. Nhà ở được cấp Giấy chứng nhận phải là nhà ở có sẵn.”

      Điểm c Khoản 3 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai quy định:

      “c) Trường hợp nhà ở đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).”

      Theo quy định pháp luật, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thông qua việc mua bán, tặng cho,… mà trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa hiển thì nhà ở thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó. Trường hợp nhà ở được xây dựng không hợp pháp phải có văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ, không ảnh hưởng đến an toàn công trình và phù hợp quy hoạch xây dựng thì được cấp giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

      Như thông tin bạn trình bày, bạn mua mảnh đất có nhà nhưng người chủ của mảnh đất chỉ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không hiển thị là có nhà và không có giấy phép xây dựng. Trong trường hợp này, nếu bạn muốn hợp thức hóa căn nhà này vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp thì bạn phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện về việc xây dựng không có giấy tờ nhưng không ảnh hưởng đến an toàn công trình, phù hợp quy hoạch xây dựng.

Công nhận nhà ở trên đất đã có sổ đỏ

Công nhận nhà ở trên đất đã có sổ đỏ

    2. Trình tự thủ tục công nhận nhà ở trên đất đã có sổ đỏ

      Khoản 2 Điều 9 Luật nhà ở 2014 quy định:

      “2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.”

      Điểm d Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013 quy định:

      “d) Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký…”

       Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai quy định về trình tự công nhận nhà ở trên đất có sổ đỏ như sau:

       Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ xin công nhận nhà ở trên đất đã có sổ đỏ gồm những giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị đăng ký biến động đất đai, nhà ở và tái sản gắn liền trên đất;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (bản chính)
  • Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện về việc xây dựng không có giấy tờ nhưng không ảnh hưởng đến an toàn công trình, phù hợp quy hoạch xây dựng.

       Bước 2: Nộp hồ sơ: Người sử dụng đất nộp hồ sơ công nhận nhà ở trên đất có sổ đỏ đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc văn phòng đăng ký đất đai của sở tài nguyên môi trường. 

       Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc như sau:

       Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ thì xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, công trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ.

      Bước 4: Cơ quan tài nguyên và môi trường kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

        Bước 5: Người sử dụng đất đến nhận kết quả theo giấy hẹn. 

       Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về công nhận nhà ở trên đất đã có sổ đỏ. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của quý khách hàng để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

Liên kết tham khảo: