Thời hạn phải kí hợp đồng lao động mới khi hợp đồng lao động cũ hết hạn

Thời hạn kí hợp đồng lao động mới khi hợp đồng lao động cũ hết hạn. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 47 Bộ luật lao động quy định về trách nhiệm..

THỜI HẠN PHẢI KÍ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI KHI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CŨ HẾT HẠN

Kiến thức của bạn:

      Chào Luật sư! Tôi có một câu hỏi muốn được Luật sư tư vấn như sau:

     Tôi bắt đầu ký hợp đồng lao động có thời hạn một năm từ 15/3/2016 đến 14/3/2017. với mức lương cơ bản là ; 17.850.000vnd . Đến 15/3/2017 bên tôi phải ký hợp đồng mới, nhưng vì lý do giám đốc kéo dài việc thỏa thuận tăng lương (hai bên có thỏa thuận nếu tăng lương thì sẽ tăng từ ngày hết hợp đồng ) cho đến 15/6/2017 hai bên mới thỏa thuận xong việc tăng lương lên là 2.800.000vnd . Bên hành chính nhân sự đã làm hợp đồng  mới có thời hạn từ 15/3/2017 đến 14/3/2018 với tổng mức lương cơ bản tăng là = 20.650.000vnd . Tuy nhiên bộ phận kế toán không đồng tri trả lương và đóng bảo hiểm từ tháng 15/3/2017 và đưa ra phương án sau: Sửa hợp đồng từ ngày 15/5/2017 công ty trả lương tháng 5 và tháng 6 còn từ 15/3 đến 30/4 thì trả theo hình thức thưởng.

     Tôi đã thắc mắc với bộ phận kế toán như sau:

     Về vấn đề lương theo như chị nói kí hợp đồng từ ngày 15/5//2017, hợp đồng của em bắt đầu từ ngày 15/3/2016 đến ngày 14/3/2017. Vậy theo như chị nói kí hợp đồng từ ngày 15/5/2017 là không hợp lí. Công ty trả lương 2 tháng 5 và tháng 6 từ ngày 15/3/2017 đến 30/4/2017 trả thưởng. Công ty trả lương theo hợp đồng mới là tháng 5 và tháng 6, vậy thì từ tháng 1/5/2017 đến 15/5/2017  công ty trả lương cho em theo cơ sở nào? Từ ngày 15/3/2017 đến ngày 30/4/2017 trả lương theo thưởng. Nếu như vậy thì công ty không đóng bảo hiểm 2 tháng từ ngày 15/3/2017 đến 15/5/2017 như vậy là không hợp lí.

     Bên kế toán trả lời như sau : 

     Về lương của em chị trả lời như sau:

     1. Về việc thỏa thuận hợp đồng do em và Tổng giám đốc thỏa thuận, em là người thỏa thuận và làm hợp đồng. Vậy việc làm hợp đồng chậm do việc thỏa thuận chưa đạt giữa hai bên. Do vậy hiệu lực của hợp đồng xác định từ thời điểm ký kết hợp đồng mới. Khi hợp đồng mới chưa ký thì hợp đồng cũ vẫn đương nhiên có hiệu lực (do vậy công ty mới trả lương các tháng em chưa ký hợp đồng mới).

     2. Nếu công ty trả lương ngược lại 4 tháng sẽ phạm luật và không thể giải trình được với cơ quan chức năng (không chỉ BHXH mà còn thuế, sở lao động … khi họ đến kiểm tra), ngoài ra còn liên quan đến nghĩa vụ thuế phải đóng…

      3. Nếu theo đúng luật công ty chỉ trả lương từ thời điểm ký hợp đồng là tháng 6.2017. Tuy nhiên chỉ hỗ trợ vẫn trả đủ tiền lương cho em bằng cách trả lương tháng 6 và phần thêm của tháng 5  khi tính lương tháng 6. Còn phần lương từ 15/3 đến 30/4 sẽ quy ra là trả thưởng. Như vậy em vẫn nhận đủ lương, không bị mất mà công ty không vi phạm luật. Việc này chị đã báo cáo với sếp và sếp đã thống nhất phương án này.

     4. Việc em khai với bảo hiểm xã hội trước khi ký hợp đồng là sai nguyên tắc, em phải làm điều chỉnh. Việc này không chỉ truy thu tiền bảo hiểm mà còn bị phạt lãi suất, phạt trả lương người lao động

      Cho tôi hỏi:  Công ty làm như vậy đối với người lao động có thỏa đáng không? 

     Xin cảm ơn !

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

     1. Quy định của pháp luật về thời hạn phải kí hợp đồng lao động mới khi hợp đồng cũ hết hạn

     Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 47 Bộ luật lao động quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

     Bên cạnh đó, tại khoản 2 điều 22 Bộ luật lao động  quy định như sau:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2.Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Kí kết hợp đồng lao động mới

           Kí hợp đồng lao động mới

      Theo như quy định trên, khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

      Với trường hợp của bạn, bạn ký hợp đồng lao động có thời hạn một năm từ 15/3/2016 đến 14/3/2017 với mức lương cơ bản là 17.850.000vnd . Khi hết hạn hợp đồng lao động mà bạn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, bạn và công ty phải kí hợp đồng lao động mới.

     2. Có thỏa thuận tăng lương khi kí hợp đồng lao động mới thì hưởng lương như thế nào?

     Theo như thông tin mà bạn cung cấp, bạn có kí hợp đồng lao động có thời hạn một năm từ 15/3/2016 đến 14/3/2017. Đến ngày 15/3/2017 bạn có kí hợp đồng lao động mới, nhưng vì lý do giám đốc kéo dài việc thỏa thuận tăng lương cho đến 15/6/2017 hai bên mới thỏa thuận xong việc tăng lương lên là 2.800.000vnd . Trong đó, hai bên cũng có thỏa thuận nếu tăng lương thì sẽ tăng từ ngày hết hợp đồng. Vì vậy, nếu có tăng lương thì sẽ tính từ ngày kí kết hợp đồng lao động mới.

     Bên hành chính nhân sự đã làm hợp đồng mới có thời hạn từ 15/3/2017 đến 14/3/2018 với tổng mức lương cơ bản tăng là = 20.650.000vnd . Như vậy, hợp đồng mới của bạn có hiệu lực từ ngày 15/3/2017 nên bạn sẽ được hưởng lương tăng theo hợp đồng mới kí kết. Do vậy, việc bộ phận kế toán không đồng chi trả lương và đóng bảo hiểm từ tháng 15/3/2017 và đưa ra phương án sửa hợp đồng từ ngày 15/5/2017 công ty trả lương tháng 5 và tháng 6 còn từ 15/3 đến 30/4 thì trả theo hình thức thưởng là không đúng theo hợp đồng, sai quy định của luật.

     Nếu theo như kế toán nói, Về việc thỏa thuận hợp đồng do bạn và Tổng giám đốc thỏa thuận, bạn là người thỏa thuận và làm hợp đồng. Vậy việc làm hợp đồng chậm do việc thỏa thuận chưa đạt giữa hai bên, do vậy hiệu lực của hợp đồng xác định từ thời điểm ký kết hợp đồng mới. Khi hợp đồng mới chưa ký thì hợp đồng cũ vẫn đương nhiên có hiệu lực. Hợp đồng mới của bạn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/3/2017, khi thỏa thuận về việc tăng tiền lương hai bên cũng đã có thỏa thuận nếu như tăng lương thì tăng từ ngày hết hạn hợp đồng là từ ngày 15/3/2017. Kế toán trả lời bạn khi hợp đồng lao động mới chưa kí kết thì hợp đồng cũ vẫn đương nhiên có hiệu lực là sai. Trong trường hợp này, khi hợp đồng 1 năm hết hạn, trong vòng  30 ngày mà bạn và công ty chưa kí kết hợp đồng mới, bạn vẫn tiếp tục làm việc cho công ty thì lúc này hợp đồng của bạn sẽ chuyển từ hơp đồng xác định thời hạn sang hợp đồng lao động vô thời hạn, hợp đồng cũ sẽ không còn hiệu lực nữa. Nên việc kế toán trả lời như vậy là không đúng .

     Từ những căn cứ trên, công ty đưa ra cách giải quyết đó với bạn là không đúng với quy định. Hợp đồng mới kí kết có hiệu lực ngày 15/3/2017 nên bạn sẽ được hưởng lương theo hợp đồng mới và đóng bảo hiểm theo hợp đồng mới. Trường hợp có thắc mắc, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình bạn có thể làm đơn khiếu nại trực tiếp lên lãnh đạo công ty để được xem xét giải quyết. Trường hợp công ty không giải quyết, bạn có thể khiếu nại lên Phòng lao động thương binh xã hội nơi công bạn đóng trụ sở để yêu cầu giải quyết  chính xác nhất.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Ký lại hợp đồng lao động thì có được thay đổi loại hình lao động

Hợp đồng lao động xác định thời hạn theo quy định mới nhất

    Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo