Thời gian đã hưởng thất nghiệp có được tính để hưởng BHTN nữa không?

khi nghỉ việc mà lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp thì sau khi đóng lại tiền trợ cấp thì đã hưởng thất nghiệp có được tính để hưởng BHTN nữa không [..]

Thời gian đã hưởng thất nghiệp có được tính để hưởng BHTN nữa không?

Câu hỏi của bạn:

     Luật sư cho tôi hỏi về đã hưởng thất nghiệp có được tính để hưởng BHTN nữa không: Khi nghỉ việc mà lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp thì sau khi đóng lại tiền trợ cấp thất nghiệp có bị trừ vào số tiền mà mình đã nộp không? nếu đóng được 10 năm bảo hiểm thất nghiệp khi rút một lượt mình được lĩnh là bao nhiêu ạ. Xin chân thành cảm ơn luật sư

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đã hưởng thất nghiệp có được tính để hưởng BHTN nữa không tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về đã hưởng thất nghiệp có được tính để hưởng BHTN nữa không

     1. Thời gian đã hưởng thất nghiệp có được tính để hưởng BHTN nữa không?

     Điều 45 Luật việc làm 2013 quy định cách xác định thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

     1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

      2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này.

      3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức.”

      Theo quy định pháp luật, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục trừ đi thời gian đã hưởng bảo hiểm thất nghiệp và thời gian hưởng trợ cấp thôi việc.

      Như thông tin bạn trình bày, bạn có thắc mắc về việc khi nghỉ việc mà lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp thì sau khi đóng lại tiền trợ cấp thất nghiệp có bị trừ vào số tiền mà mình đã nộp không. Trước hết, nếu sau khi nghỉ việc mà bạn đã lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp sau đó đi làm lại và đóng tiếp bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian đã hưởng bảo hiểm thất nghiệp trước đó sẽ không được tính vào lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau. Tuy nhiên, chúng tôi không hiểu bạn muốn hỏi tiền trợ cấp thất nghiệp đã hưởng sẽ bị trừ vào số tiền đã nộp bảo hiểm thất nghiệp trước đó hay sau này. Nếu bạn muốn hỏi tiền trợ cấp thất nghiệp đã hưởng có bị trừ vào số tiền đã nộp bảo hiểm thất nghiệp trước đó thì do bạn đã hưởng trợ cấp thất nghiệp nên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó sẽ bị trừ đi. Còn sau này khi bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp tiếp thì thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bạn sẽ được tính lại từ đầu.

Đã hưởng thất nghiệp có được tính để hưởng BHTN nữa không

Đã hưởng thất nghiệp có được tính để hưởng BHTN nữa không

     2. Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp

     Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định:

     “1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

     2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

     Khoản 7 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật Việc làm và bảo hiểm thất nghiệp quy định:

    “7. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tạiKhoản 2 Điều 50 Luật Việc làm. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.”

     Theo quy định pháp luật, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định.

     Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

     Nếu bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 10 năm thì thời gian được hưởng bảo hiểm thất nghiệp của bạn là: 10 tháng bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, lưu ý với bạn, bảo hiểm thất nghiệp được tính từ 1/1/2009, còn đối với thời gian trước đó chưa có bảo hiểm thất nghiệp nên đối với mỗi năm làm việc trước 01/01/2009 bạn được công ty trả trợ cấp thôi việc = nửa tháng tiền lương.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về lao động, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.