Theo quy định pháp luật cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần. Bao nhiêu năm được tính lương hưu và cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần tính thế nào ạ. [.....]

CÁCH TÍNH MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

 

Câu hỏi của bạn:

      Chào luật sư! Tôi có câu hỏi về cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần muốn nhờ luật sư tư vấn: Cách tính bảo hiểm xã hội một lần. Bao nhiêu năm được tính lương hưu và mức tính thế nào ạ. Anh/chị chỉ giúp em ạ.

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

     1. Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

     Luật bảo hiểm xã hội quy định các điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần: Điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần .Khi bạn đủ điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần thì bạn có thể căn cứ vào quy định sau để tính mức hưởng trợ cấp xã hội một lần. 

     Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

     “2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

     a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

     b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

     c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

     Theo quy định pháp luật cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể cách tính như sau: Đối với những năm đóng bảo hiểm xã hội từ trước năm 2014 thì mỗi năm người lao động được hưởng = 1,5 mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội. Đối với những năm đóng bảo hiểm xã hội sau năm 2014 thì mỗi năm người lao động được hưởng = 2 lần mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội.

     Ví dụ:  A muốn lấy tiền Bảo hiểm xã hội một lần. Thời gian đóng bảo hiểm của A như sau: Tháng 01/2010 – 12/2010 mức lương đóng bảo hiểm là: 1.200.000 đồng. Tháng 01/2011 –  09/2011 mức lương đóng bảo hiểm là: 1.445.000. Tháng 10/2011-11/2011 : 2.140.000. Tháng 07/2012- 10/2012 là: 2.140.000. Tháng 11/2012 –  02/2013 : nghỉ thai sản. Tháng 03/2013-12/2013 : 2.515.000. Tháng 1/2014-7/2014: 2.600.000. A nghỉ việc vào tháng 8/2014.

     Mức hưởng bảo hiểm xã hội của A được tính như sau:

    Tháng 01/2010- 12/2010: thời gian 12 tháng – mức lương là 1.200.000: 1.200.000 x 12=14.400.000.

    Tháng 01/2011 –  09/2011: 9 tháng: 1.445.000 x 9=13.005.000.

    Tháng 10/2011 – 12/2011: 3 tháng: 2.140.000 x 3= 6.420.000.

    Tháng 07/2012 –  10/2012 : 4 tháng: 2.140.000 x 4=8.560.000.

    Tháng 03/2013 – 12/2013: 10 tháng: 2.515.000 x 10=25.150.000.

    Tháng 1/2014 – 07/2014: 7 tháng: 2.600.000 x 7 = 18.200.000

    Tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội là: 12 + 9 + 3+4+10+7=  45 tháng

    Tổng số lương là: 14.400.000+13.005.000+6.420.000+8.560.000+25.150.000+18.200.000 = 85.735.000.

    Mức lương bình quân là: 85.735.000:45= 1.905.222 đồng

    Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là: 3 năm 9 tháng.

    Trợ cấp Bảo hiểm xã hội 1 lần = (1.905.222x3x1,5) + (1.905.222x1x2) = 8.573.499 + 3.810.444 = 12.383.943 đồng

    Như vậy, A sẽ nhận được tổng số tiền bảo hiểm 1 lần là 12.383.943 đồng. 

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

    2. Bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu và mức hưởng lương hưu?

    Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định Điều kiện hưởng chế độ hưu trí gồm:   

     “1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

     b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

     c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

     d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

     2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

     b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

     c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

     3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

     4. Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt; điều kiện hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này.”

      Trên đây là quy định pháp luật về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và độ tuổi tương ứng để được hưởng lương hưu. 

Về mức lương hưu hàng tháng bạn có thể tham khảo: Cách tính mức lương hưu hằng tháng theo luật bảo hiểm xã hội 2014

    Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

    Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo