Quy định về việc miễn tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng nhà ở xã hội

Quy định về việc miễn tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng nhà ở xã hội5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI2 Câu hỏi về vấn đề miễn tiền sử dụng đất cho dự án xây […]

Quy định về việc miễn tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng nhà ở xã hội
5 (100%) 1 vote

MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI

Câu hỏi về vấn đề miễn tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng nhà ở xã hội:

Quy định về việc miễn tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng nhà ở xã hội

Câu trả về vấn đề miễn tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng nhà ở xã hội:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề miễn tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng nhà ở xã hội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề miễn tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng nhà ở xã hội:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề miễn tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng nhà ở xã hội:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề miễn tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng nhà ở xã hội:

Khoản 1 Điều 58 Luật nhà ở 2014 quy định ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội có quy định:

     “1. Doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này để cho thuê, cho thuê mua, bán thì được hưởng các ưu đãi sau đây:

     a) Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;

     Quy định trên được hướng dẫn chi tiết tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau: Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất:

  • Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê, kể cả quỹ đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội;

     Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án phải nộp cho Nhà nước đối với trường hợp chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội hoặc chủ đầu tư dự án đã nộp tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20%;

miễn tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng nhà ở xã hội

miễn tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng nhà ở xã hội

  • Được dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở thương mại cao tầng hoặc thấp tầng) nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư;
  • Trường hợp phương án quy hoạch chi tiết của dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư được phép dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án đó để bán, cho thuê, thuê mua theo giá kinh doanh thương mại;

     Phần kinh doanh thương mại quy định tại Khoản này phải được hạch toán chung vào toàn bộ dự án và bảo đảm nguyên tắc lợi nhuận định mức tối đa theo quy định tại Điều 21 của Nghị định này. Ngoài phần diện tích kinh doanh thương mại nêu tại Điểm c Khoản này, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm bố trí phần diện tích để phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của các hộ dân cư trong phạm vi dự án (khu vực sinh hoạt cộng đồng, để xe và các công trình hạ tầng thiết yếu khác). Phần diện tích này được xác định trên cơ sở quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và phương án quy hoạch – kiến trúc do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về việc miễn tiền sử dụng đất cho dự án xây dựng nhà ở xã hội quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.