Quy định về vấn đề miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế như thế nào?

Quy định về vấn đề miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế như thế nào?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ2 Câu hỏi về vấn đề miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế:3 Câu trả lời […]

Quy định về vấn đề miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế như thế nào?
Đánh giá bài viết

MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ

Câu hỏi về vấn đề miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế:

Quy định về vấn đề miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế như thế nào?

Câu trả lời về vấn đề miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế:

     Tại Điều 7 Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về vấn đề miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế như sau:

2.1 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư làm thủ tục để được miễn tiền sử dụng đất theo quy định sau:

a) Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất nộp hồ sơ miễn tiền sử dụng đất tại Ban quản lý Khu kinh tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định giao đất. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất, Ban quản lý Khu kinh tế xác định và ban hành quyết định miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

b) Hồ sơ miễn tiền sử dụng đất gồm:

  • Đơn đề nghị được miễn tiền sử dụng đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất được giao và lý do miễn miễn sử dụng đất (bản chính).
  • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở (bản sao).
  • Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).
miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế

miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế

2.2 Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với dự án xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa; hộ gia đình, cá nhân khi được Nhà nước giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong Khu kinh tế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

2.3 Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề miễn giảm tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.