Quy định về trả lương cho người lao động bị cách ly

Quy định mới về trả lương cho người lao động bị cách ly do dịch bệnh covid-19 và mức tiền lương ngừng việc người lao động được hưởng.

Trả lương cho người lao động bị cách ly

Câu hỏi của bạn về trả lương cho người lao động bị cách ly:

     Chào Luật sư, tôi muốn hỏi do công ty tôi có người bị nhiễm dịch covid-19 do đi du lịch ở Đà Nẵng về, tôi có tiếp xúc với người này nên tôi phải thực hiện yêu cầu cách ly. Tôi phải tự cách ly ở nhà 14 ngày nên tôi không thể đi làm được, tôi muốn hỏi trong thời gian tôi nghỉ việc do phải thực hiện biện pháp cách ly tôi có được công ty trả lương hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về trả lương cho người lao động bị cách ly:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quy định về trả lương cho người lao động bị cách ly, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trả lương cho người lao động bị cách ly như sau:

1. Cơ sở pháp lý về trả lương cho người lao động bị cách ly

2. Nội dung tư vấn về trả lương cho người lao động bị cách ly

     Bạn đang muốn biết về trả lương cho người lao động bị cách ly. Đối với vấn đề trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trả lương cho người lao động bị cách ly như sau:

2.1. Giải quyết khi người lao động bị cách ly

     Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất dẫn đến có những lao động phải ngừng việc. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều trường hợp người lao động phải thực hiện yêu cầu cách ly do bị nhiễm hoặc tiếp xúc với người bị nhiễm covid-19. Khi phải thực hiện biện pháp cách ly người lao động phải nghỉ việc 14 ngày, việc nghỉ làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người lao động cũng như hoạt động sản xuất của công ty, đặc biệt đối với những người lao động là nguồn thu nhập chính của gia đình.

     Để cho người lao động và người sử dụng lao động không phải hoang mang do dịch bệnh Bộ Lao động – thương binh và xã hội đã gửi các Sở Lao động – thương binh và xã hội địa phương hướng dẫn về việc trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch COVID-19 đây cũng là nội dung chính của công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL. Theo hướng dẫn tại Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2020 thì sẽ giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

2. Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: (i) lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (ii) người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iii) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

3. Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn ti không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lađộng có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động; nếu thời gian ngng việc kéo dài ảnh hưng đến khả năng chi tr ca doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể tha thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động; nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

Đi vi những trường hợp phát sinh khác, đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ từng nội dung và trường hợp cụ thể để hướng dn gii quyết theo đúng quy định ca pháp luật hoặc báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, xử lý kịp thời./.

     Theo quy định trên, việc người lao động ngừng việc là do tác động trực tiếp của dịch Covid và người lao động này cách ly theo yêu cầu của người có thẩm quyền, do đó công ty phải trả lương ngừng việc theo hướng dẫn trên. Như vậy, bạn sẽ công ty trả lương ngừng việc trong thời gian nghỉ việc để thực hiện biện pháp tự cách ly tại nhà. Đây là quy định phù hợp, giúp cho người lao động phần nào bớt lo lắng khi phải thực hiện biện pháp cách ly.

Trả lương cho người lao động bị cách ly

2.2. Trả lương cho người lao động khi bị cách ly

    Theo quy định của công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho ngưlađộng trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19, thì bạn sẽ được trả lương ngừng việc theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2012 như sau:

Điều 98. Tiền lương ngừng việc Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

     Đối với trường hợp của bạn, bạn phải ngừng việc không phải do lỗi của người sử dụng lao động cũng như không phải do lỗi của bạn mà do nguyên nhân khách quan, cụ thể là do dịch bệnh nguy hiểm. Đại dịch COVID-19 là một đại dịch bệnh truyền nhiễm với tác nhân là virus SARS-CoV-2, đang diễn ra rất phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Người bị nhiễm covid-19 sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe đặc biệt là ảnh hưởng đến đường hô hấp và dịch bệnh có tốc độ lây lan rất nhanh. Hiện nay trên thế giới đã có rất nhiều người đã tử vong do dịch covid-19. Nên việc quy định người lao động được trả lương ngưng việc trong thời gian cách ly là điều hợp  lý, phần nào hạn chế những khó khăn cho người lao động. Mức lương ngừng việc do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định. Mức lương tối thiểu vùng hiện nay được quy định tại Điều 3 nghị định 90/2019/NĐ-CP như sau:

Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

     Như vậy, bạn và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với nhau về tiền lương ngừng việc trong thời gian bạn thực hiện biện pháp cách ly theo yêu cầu của cơ quan. Tuy nhiên, mức tiền lương ngừng việc phải phù hợp với khả năng chi trả của công ty và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng để đảm bảo đời sống tối thiểu cho người lao động. Tùy thuộc vào việc bạn đang làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì mức tối thiểu của tiền lương ngừng việc được xác định theo vùng đó.

Trả lương cho người lao động bị cách ly

     KẾT LUẬN: Hiện nay, dịch bệnh covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, nó ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người lao động. Rất nhiều người lao động đã phải nghỉ việc, bệnh cạnh đó có không ít người lao động phải nhưng việc để thực hiện biện pháp cách ly. Trước tình hình dịch bệnh, Bộ lao động và thương binh xã hội đã ban hành công văn để hướng dẫn về việc trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19. Đối với trường hợp của bạn, bạn phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch covid-19 nên bạn vẫn được công ty trả tiền lương ngừng việc. Mức tiền lương ngừng việc do bạn và công ty tự thỏa thuận nhưng phải đảm bảo phù hợp với khả năng của doanh nghiệp và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ ban hành. 

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về trả lương cho người lao động bị cách lyquý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500  để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Nguyễn Ngọc