Bán hàng rong có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19 không

Vợ làm nghề bán hàng rong (bán cà phê tại nhà) thu nhập thấp, do Covid -19 bị mất việc làm...bán hàng rong có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19?..

Bán hàng rong có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19

 Câu hỏi của bạn về bán hàng rong có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19:

     Xin chào luật sư!

     Tôi muốn hỏi luật sư một vấn đề như sau: Vợ làm nghề bán hàng rong (bán cà phê tại nhà) thu nhập dưới 1,3 triệu/tháng, do Covid -19 bị mất việc làm nhưng chồng làm việc khác có thu nhập từ 12- 15 triệu. Vậy người vợ có được xét để hỗ trợ khó khăn do Covid -19 hay không? Xin Luật sư cho ý kiến tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về bán hàng rong có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19:

     Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về bán hàng rong có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về bán hàng rong có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về bán hàng rong có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19

2. Nội dung tư vấn về bán hàng rong có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19

    Đại dịch Covid-19 đã gây ra những hậu quả khó lường về người và tài sản, lan rộng và bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Ở nước ta, dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xut hoặc sản xuất cầm chừng làm gia tăng thất nghiệp, mất việc làm. Nhằm chia sẻ khó khăn, bo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần n định xã hội, Chính phủ quyết định thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-1. Theo đó, Chính Phủ đã đưa ra gói hỗ trợ 62.000 tỷ đổng chưa từng có trong tiền lệ. Đối với câu hỏi của bạn Luật Toàn Quốc xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Bán hàng rong có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19

2.1. Đối tượng được hưởng hỗ trợ của Chính Phủ

     Theo phần II của Nghị quyết 42  thì có 7 nhóm đối tượng được nhận khoản hỗ trợ này bao gồm:

    

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

2. Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

3. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

4. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

5. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

6. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

7. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

     Theo đó, Chính Phủ quy định 7 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ do gặp khó khăn từ covid-19 chủ yếu là những người lao động bị mất việc làm, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

2.2. Vậy người bán hàng rong có được hưởng gói hỗ trợ do ảnh hưởng của covid-19 hay không?

     Theo quy định tại nghị quyết 42 nêu trên, chúng ta có thể thấy gói hỗ trợ của Chính Phủ hướng đến các đối tượng là cá nhân, hộ kinh doanh, hộ nghèo chứ không phải hộ gia đình. Vậy nên, việc người chồng vẫn có thu nhập ổn định trong thời gian gặp khó khăn bởi dịch bệnh sẽ không ảnh hưởng đến chính sách và quyền lợi dành cho người vợ. Do thông tin bạn đưa ra không đầy đủ, nên Đối với trường hợp của người vợ, có thể thuộc một trong các đối tượng sau:      

     Thứ nhất, theo thông tin bạn cung cấp công việc của người vợ là bán hàng cà phê tại nhà. Nếu người vợ đã đăng ký giấy phép kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh thì có thể được nhận hỗ trợ của Chính Phủ nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại điều 3 quyết định 15/2020/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

Điều 3. Điều kiện hỗ trợ

1. Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

2. Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

     Để được nhận khoản hỗ trợ trong trường hợp này, cần thực hiện các thủ tục theo điều 4 quyết định 15 như sau:

Điều 4. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện

1. Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục kèm theo Quyết định này, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Trong 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế. Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp. Trong 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     Hồ sơ đề nghị được quy định tại mẫu số 02 phụ lục kèm theo quyết định 15/2020/QĐ-TTg bao gồm đơn đề nghị hỗ trợ dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng. Các giấy tờ chứng minh đáp ứng đủ điều kiện theo điều 3.

     Thứ hai, nếu gia đình hai vợ chồng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ theo điều 10 quyết định 15/2020/QĐ-TTg:

Điều 10. Hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

     Như vậy, do người vợ làm nghề bán hàng tự do nên không phải đối tượng là người lao động bị gặp khó khăn do covid-19. Nếu người vợ chỉ bán hàng rong nhỏ lẻ, bán hàng cafe không thường xuyên liên tục và không đăng ký hộ kinh doanh. Đồng thời, gia đình hai vợ chồng mà bạn đề cập không phải hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ không nằm trong các đối tượng được hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ của Chính Phủ.

Bán hàng rong có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19


Câu hỏi:

CHÀO LUẬT SƯ, CHO TÔI HỎI: THỦ TỤC ĐỂ HỘ KINH DOANH ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ DO COVID-19. XIN CẢM ƠN

Trả lời:

     Căn cứ theo quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì trình tự, thủ tục để hộ kinh doanh được nhận hỗ trợ do covid-19 như sau:

     Bước 1:

     Đối với các hộ kinh doanh đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên, chủ hộ kinh doanh chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gửi đến ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để được giải quyết, hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 02 kèm theo quyết định 15/2020/QĐ-TTg
  • Bản sao Thông o nộp thuế theo Mu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC .
  • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Bản sao)

     Bước 2: 

     Trong 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế. Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp. Trong 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Câu hỏi:

LUẬT SƯ CHO TÔI HỎI: NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC HỖ TRỢ COVID-19?. TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

Trả lời:

1.1. Thế nào là đối tượng Người lao động không có giao kết HĐLĐ?

     Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hiểu là những người lao động tự do bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Theo điểm c khoản 1 điều 7 quyết định 15/2020/QĐ-TTg  Lao động tự do có thể được xét đến ở đây là làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.. Những người này sẽ được xét vào đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động.

      Như vậy, Đối với trường hợp người lao động không có giao kết hợp đồng lao động được hiểu là những người lao động làm việc tự do. Họ bị mất việc làm do dịch Covid-19.

1.2. Mức hưởng trợ cấp đối với Người lao động không có giao kết HĐLĐ

      Theo quy định tại mục II Nghị quyết 42/NQ-CP đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động sẽ được trợ cấp như sau:

4. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

     Như vậy đối với đối tượng là Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động mà bị mất việc làm trong thời gian này sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hàng tháng dựa trên tình hình thực tế của dịch Covid nhưng tối đa là 3 tháng. Thời điểm áp dụng hỗ trợ từ tháng 4/2020.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Bán hàng rong có được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500  để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com  Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Văn Chung