Đối tượng được chính phủ hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19

Tôi có nghe Chính Phủ vừa ban hành nghị quyết số 42 để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do địa dịch covid-19...Đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19:..

Đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19

Câu hỏi của bạn về đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19:

     Xin chào luật sư!

     Tôi có nghe Chính Phủ vừa ban hành nghị quyết số 42 để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do địa dịch covid-19. Vậy những đối tượng nào sẽ được hỗ trợ thưa luật sư?

Câu trả lời của luật sư về đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19

2. Nội dung tư vấn về đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19

     Dịch bệnh covid-19 đã và đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động. Trước tình hình đó, ngày 09/04/2020 Chính Phủ đã ban hành nghị quyết để quyết định các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Cụ thể như sau:

2.1. Nguyên tắc trong công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do covid-19

     Theo nghị quyết 42, Chính Phủ sẽ ban hành gói hỗ trợ chưa từng có trong tiền lệ để giải quyết khó khăn tạm thời cho người dân trực tiếp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

     – Thứ nhất là Hỗ trợ các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu và chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng thời, hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch.

     – Nguyên tắc Thứ hai đó là Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động.

     – Nguyên tắc thứ ba, việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên tại Nghị quyết này thì chỉ được hưởng một chế độ cao nhất và không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

     – Nguyên tắc thứ tư, ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện.

     Như vậy, nếu muốn được hỗ trợ theo nghị quyết này người dân phải chủ động đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được lập danh sách, rà soát, nếu đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ.

Đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19

2.2. Các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19

    Theo phần II của Nghị quyết 42  thì có 7 nhóm đối tượng được nhận khoản hỗ trợ này bao gồm:

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

2. Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

3. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

4. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

5. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

6. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

7. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

     Kết luận: Gói hỗ trợ của Chính Phủ theo nghị quyết 42 chủ yếu hướng tới những người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch covid-19. Nếu bạn thuộc các đối tượng trên thì hãy chủ động liên hệ với chính quyền địa phương để đăng ký nhận sự hỗ trợ trông thời gian sớm nhất.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng covid-19, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung