Quy định về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Đắk Lắk

Quy định về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Đắk Lắk năm 2020 và tư vấn hỗ trợ về nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gần nhất.

THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Ở ĐẮK LẮK

Câu hỏi của bạn về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Đắk Lắk:

     Mình chào Luật sư ạ! Em ở huyện Ea Sup Đắk Lắk, mình muốn hỏi là mình thôi việc ở công ty ngày 1/5/2020 và mình làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn.Vậy mình cần chuẩn bị những giấy tờ gì để mình có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp ạ. Và mình có thể đến địa chỉ nào để lãnh gần nhất ạ. Em xin cảm ơn Luật sư nhiều ạ! 

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Đắk Lắk:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quy định về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Đắk Lắk, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quy định về  thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Đắk Lắk như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Đắk Lắk

2. Nội dung tư vấn về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Đắk Lắk

     Bạn đang muốn biết về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Đắk Lắk. Đối với vấn đề trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp  ở Đắk Lắk như sau:

2.1. Trường hợp người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp:

        Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ, bạn không nói rõ về thời gian bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp, công ty đã trả sổ bảo hiểm xã hội và quyết định thôi việc hay chưa,… nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác cho bạn được. Đầu tiên, bạn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật việc làm năm 2013:

Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

     Như vậy, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn cần đáp ứng đủ các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động không thuộc trường hợp bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và bạn đang không hưởng lương hưu và trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, bạn phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, bạn đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở trung tâm dịch vụ việc làm rồi và vẫn chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Đắk Lắk

2.2. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 

     Khi bạn đã đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ quy định tại Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp như sau:

     – Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

     – Quyết định thôi việc;

     – Quy định sa thải;

     – Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

     – Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

     Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn thì làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó

  • Sổ bảo hiểm xã hội:  bản chính và 01 bản photo
  • Chứng minh thư nhân dân: Bản chính và 01 bản photo

2.3. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 

     Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp :

Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.

     Theo quy định trên, thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm là 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động làm việc, chứ không phụ thuộc vào thời gian chốt sổ bảo hiểm xã hội.

    Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi bạn  thôi việc ở công ty vào ngày 1/5/2020. Như vậy thời hạn nộp hồ sợ hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn được tính từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động được ghi trong quyết định nghỉ việc của công ty đến nay vẫn trong thời hạn 3 tháng bạn vẫn có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bạn cần lưu ý nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng thời hạn theo quy định để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2.4. Nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Đắk Lắk

     Theo quy định của pháp luật, bạn sẽ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, bạn có thể lựa chọn trung tâm dịch vụ việc làm gần nơi bạn sinh sống để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho thuận tiện. Khi muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk bạn có thể nộp hồ sơ đến :

  • Trụ sở chính của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk:

      Địa Chỉ: 79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

      Điện Thoại: Phòng GTVL 02623. 852 950

      E-mail: gtvldaklak@gmail.com hoặc phonggtvl@ldtbxh.daklak.gov.vn

  • Văn phòng giao dịch việc làm tại thị xã Buôn Hồ:

      Địa chỉ: số 402 Hùng Vương, phường An Bình, thị xã Buôn HồTỉnh Đắk Lắk;

     Điện thoại: 02623.574.990.

  • Văn phòng giao dịch việc làm tại huyện Ea Kar:

      Địa chỉ: 03 Mai Hắc Đế, TT Ea Kar, huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk;  Điện thoại: 02623.627.580

     Theo như thông tin bạn cung cấp, hiện nay bạn đang ở huyện Ea Sup tỉnh Đắk Lắk và bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp ở địa chỉ gần nhất. Như vậy, bạn có thể nộp hồ sơ đến nơi gần nhất là văn phòng giao dịch việc làm tại thị xã Buôn Hồ địa chỉ: số 402 Hùng Vương, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Đắk Lắk

      Kết luận: Đối với trường hợp của bạn đầu tiên bạn cần phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện hưởng trợ cấp  thất nghiệp theo quy định của  pháp luật. Theo đó bạn phải đáp ứng những điều kiện sau: chấm dứt hợp đồng lao động  không thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và bạn đang không hưởng lương hưu và trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời hạn 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm và chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Khi đã đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như đã tư vấn ở trên và nộp tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Bạn có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đến nơi gần nhất với nơi bạn đang ở là văn phòng giao dịch việc làm tại thị xã Buôn Hồ địa chỉ: số 402 Hùng Vương, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Đắk Lắkquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Nguyễn Ngọc