Tải mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tải mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH cụ thể như sau:

Câu hỏi của bạn:

Luật sư có thể cung cấp giúp tôi mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện nay được không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khoản 1 Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

     Theo đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động hàng tháng được tính như trên và đảm bảo mức hưởng tối đa theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở, tức là 5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng.

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa được tính theo các vùng như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng

 Trợ cấp thất nghiệp tối đa hàng tháng

Vùng I

4,42 triệu đồng/ tháng

4,42 triệu * 5 = 22,1 triệu đồng/tháng

Vùng II

3,92 triệu đồng/ tháng

3,92 triệu * 5 = 19,6 triệu đồng/tháng

Vùng III

3,43 triệu đồng/ tháng

3,43 triệu * 5 = 17,15 triệu đồng/tháng

Vùng IV

3,07 triệu đồng/ tháng

3,07 triệu * 5 = 15,35 triệu đồng/tháng

2. Cách tính trợ cấp thất nghiệp

Người lao động khi đáp ứng đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Cách tính trợ cấp thất nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật việc làm, cụ thể:

 • Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp.
 • Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa trong một lần hưởng trợ cấp không quá 12 tháng.

Ví dụ: Ông A tại thời điểm nghỉ việc đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 65 tháng, khi đó, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông A sẽ được tính như sau:

 • 36 tháng đầu được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp
 • 24 tháng tiếp theo được hưởng thêm 2 tháng trợ cấp thất nghiệp
 • 5 tháng còn lại sẽ được cộng dồn vào lần xét hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo của ông A sau này.

3. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Sau khi đã đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động chuẩn bị hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm những giấy tờ sau:

     Một là đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

    Hai là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ theo quy định tại Khoản 6, Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

     Ba là sổ bảo hiểm xã hội

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người lao động nộp tới trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương – nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

4. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

4.1 Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp lấy ở đâu?

     Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, một số trung tâm dịch vụ việc làm đã thay đổi hình thức tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp từ nộp trực tiếp sang nộp gián tiếp qua bưu điện.

     Khi đó người lao động có thể lấy biểu mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua các hình thức sau đây:

 • Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì xin mẫu trực tiếp tại trung tâm dịch vụ việc làm;
 • Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện thì có thể xin mẫu đơn tại bưu điện hoặc tải trực tiếp mẫu đơn từ thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

4.2 Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hiện nay có nhiều người lao động vẫn đang nhầm giữa mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thôi việc. Đối với người lao động muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp cần chuẩn bị mẫu đơn sau:

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

   Căn cứ theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Cụ thể mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại mẫu số 3 thông tư này:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

            Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………………….

Tên tôi là:.……..…..…. sinh ngày …… /……./…… Nam o,  Nữ o

Số chứng minh nhân dân: ………………………………………………..………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………….….…………

Số sổ BHXH: …………………..……………………………………..………

Số điện thoại:…………..…Địa chỉ email (nếu có)…………………….……

Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:………………………………..…

Số tài khoản (ATM nếu có)……….… tại ngân hàng:………………………

Trình độ đào tạo:………………………………………….…………………….

Ngành nghề đào tạo:………………………………………………..……………

Nơi thường trú (1):………………………………………..………………..

Chỗ ở hiện nay (2):…………………..……………….…………..………..

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)…………………………………………..tại địa chỉ:…………………………

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:……………..……

……………………………………………………………………………

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:……………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp…………………………..tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):…………………………….…………………………….…………….

Kèm theo Đề nghị này là (3)………………………………………………………….. và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 .…….., ngày ……. tháng ….. năm ….

 Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

    Bạn có thể tải mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 2021 tại:

    >>>>> Mẫu đơn đề nghị về hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

4.3 Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

(1,2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

5. Tình huống tham khảo:

Luật sư cho tôi hỏi tôi đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hơn 1 năm thì bây giờ tôi nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Đối với câu hỏi về hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp của bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hơn 12 tháng, nếu muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013, bao gồm:

 • Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
 • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật.
 • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ một số trường hợp do luật quy định.

Câu hỏi thường gặp về mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Câu hỏi 1. Bảo hiểm thất nghiệp có mấy chế độ

Căn cứ theo quy định tại Điều 42 Luật việc làm 2013, bảo hiểm thất nghiệp gồm các chế độ sau:

 • Trợ cấp thất nghiệp
 • Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
 • Hỗ trợ học nghề
 • Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng để duy trì việc làm cho người lao động

Câu hỏi 2. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu?

Căn cứ theo quy định hiện nay, người lao động có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ: Người lao động cư trú tại tỉnh Bắc Ninh vẫn có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm tại thành phố Hà Nội để được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Câu hỏi 3. Trường hợp tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?

– Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định.

– Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định.

– Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp gồm:

 • Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Tìm được việc làm
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
 • Hưởng lương hưu hàng tháng
 • Sau 2 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.
 • Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định của pháp luật về việc làm.
 • Ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng.
 • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên
 • Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp.
 • Chết
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 • Bị Tòa án tuyên bố mất tích
 • Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù

 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp như tư vấn trợ cấp thất nghiệp, mẫu đơn đề nghiệp vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.  

   

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.