Quy định về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần , điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần và nơi nộp hồ sơ .

THỦ TỤC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

Câu hỏi của bạn về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần: 

     Cho em hỏi làm thủ tục hưởng BHXH có cần giấy tạm trú không ạ. Thủ tục để nhận BHXH như thế nào. Em xin cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

1. Căn cứ pháp lý về thủ tục hưởng bảo hiểm xã một lần:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

     Dựa trên câu hỏi của bạn, Luật Toàn Quốc hiểu rằng bạn đang có vướng mắc về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đối với vấn đề trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

     Nếu muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần đầu tiên bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể được quy định tại Điều 8 Nghị định 115/2015 quy định một số điều của Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

5. Hồ sơ, giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Điều 109 và các Khoản 3, 4 Điều 110 của Luật Bảo hiểm xã hội.

     Do thông tin bạn cung cấp vẫn chưa đầy đủ , chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn đã đáp ứng đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần trước khi làm thủ tục . Như vậy để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần bạn cần thuộc một trong  các trường hợp sau:

  • Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
  • Không đủ tuổi hưởng lương hưu và chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội; không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội sau 1 năm nghỉ việc. (Trường hợp này bắt buộc phải đợi 1 năm sau khi nghỉ việc mới có thể thể lãnh tiền bảo hiểm xã hội)
  • Ra nước ngoài định cư hoặc bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng do Bộ Y tế quy định. (Trường hợp này không phân biệt thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội là bao nhiêu lâu, và cũng tương tự như trường hợp đầu tiên, có thể được hưởng bảo hiểm xã hội một lần luôn mà không cần đợi 1 năm).

         Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần

2.2. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

    Theo quy định tại Điều 109 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao gồm những giấy tờ sau:

Điều 109. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

3. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.

5. Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

     Như vậy, tùy vào trường hợp mà bạn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

  • Sổ bảo hiểm xã hội.
  • Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
  • Nếu bạn thuộc trường hợp ra nước ngoài định cư ngoài những giấy tờ trên bạn cần nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoăc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây hộ chiếu do nước ngoài cấp; thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài; giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.
  • Bạn phải trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

     Theo quy định trên để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm những giấy tờ như trên, tuy nhiên trên thực tế bạn cần chuẩn bị thêm chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu/ sổ tạm trú xuất trình cho cơ quan bảo hiểm xã hội đối chiếu thông tin.

Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần

2.3. Nơi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

    Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần bạn cần nộp hồ sơ đến đúng cơ quan theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định 166 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp:

Điều 2. Phân cấp giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng

1. Phân cấp giải quyết hưởng các chế độ BHXH

1.1. BHXH tỉnh

1.1.1. Giải quyết hưởng

a) Giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động, thân nhân người lao động thuộc các đơn vị SDLĐ theo phân cấp quản lý thu.

b) Giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người nộp hồ sơ tại BHXH tỉnh, gồm:

– Người đang đóng BHXH bắt buộc đề nghị hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát.

– Người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện.

– Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

– Thân nhân của các đối tượng: Người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người tham gia BHXH tự nguyện.

1.1.2. Lập danh sách chi trả

a) Lập danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, TCTN, hỗ trợ học nghề; danh sách hỗ trợ ĐTKNN theo phân cấp thu; danh sách chi hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN trên địa bàn tỉnh.

b) Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH tỉnh chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH tỉnh giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả.

1.2. BHXH huyện

1.2.1. Giải quyết hưởng như quy định tại tiết

1.1.1 điểm 1.1 khoản này.

1.2.2. Làm thủ tục di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển hưởng đến địa bàn khác.

1.2.3. Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả; danh sách hỗ trợ ĐTKNN theo phân cấp thu.

1.3. Đối với các nhiệm vụ ngoài nhiệm vụ giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK và BHXH một lần mà BHXH huyện chưa đủ khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể nào theo phân cấp nêu tại tiết 1.2.1 điểm 1.2 khoản này thì Giám đốc BHXH huyện có văn bản đề nghị Giám đốc BHXH tỉnh chưa phân cấp thực hiện nhiệm vụ đó; chậm nhất từ ngày 01/01/2021, BHXH huyện phải thực hiện giải quyết toàn bộ các chế độ BHXH. Trong thời gian chưa đủ khả năng thực hiện việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo phân cấp, BHXH huyện có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ, truy cập Hệ thống để cập nhật thông tin, chuyển BHXH tỉnh phê duyệt, đảm bảo thời hạn giải quyết theo quy định.

     Như vậy bạn sẽ phải nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận/ huyện hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh (trong trường hợp bảo hiểm xã hội tỉnh được phân cấp giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần) tại nơi cư trú. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú. 

Kết luận:

    Như vậy, đầu tiên bạn cần phải quan tâm đến vấn đề bạn có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần hay không. Để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần bạn cần thuộc một trong các trường hợp mà chúng tôi đã tư vấn cho bạn ở trên. Nếu như bạn đã đáp ứng được điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, bạn cần chuẩn bị hồ sơ, trong bộ hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần bạn  sổ hộ khẩu/ sổ tạm trú. Sau đó bạn sẽ nộp tại tại cơ quan  bảo hiểm xã hội tại quận/ huyện  nơi bạn đang cư trú

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lầnquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Nguyễn Thị Ngọc