Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn 2019

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn 2019Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn 20192 Câu hỏi của bạn về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn 2019:3 Câu trả lời của luật sư về thay đổi […]

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn 2019
Đánh giá bài viết

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn 2019

Câu hỏi của bạn về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn 2019:

     Chào luật sư, xin hỏi luật sư về trường hợp thay đổi người trực tiếp nuôi con. Sau khi ly hôn thì có thay đổi người trực tiếp nuôi con được không ạ? Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn được quy định như thế nào theo quy định của luật pháp hiện hành ạ? Tôi xin cảm ơn luật sư! 

Câu trả lời của luật sư về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn 2019:

     Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn như sau: 

1. Căn cứ pháp lý về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

2. Nội dung tư vấn về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

     Luật hôn nhân và gia đình quy định về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của trẻ con. Đây là một quy định mang ý nghĩa lớn về quyền con người nói chung và quyền trẻ em nói chung. Vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được quy định cụ thể như thế nào? Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

  •   Quy định của pháp luật hiện hành về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn:

      Việc quyết định người trực tiếp nuôi con là vấn đề quan trọng cho việc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nhỏ, đảm bảo cho sự phát triển ở môi trường và điều kiện tốt nhất. Căn cứ theo quy định của luật pháp hiện hành, tại Điều 84, Luật hôn nhân và gia đình quy định thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau: 

   

   ” 1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.      

     2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:    

     a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;    

     b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.    

   3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.    

  4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.  

  5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:  

   a) Người thân thích;    

   b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;    

   c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;  

  d) Hội liên hiệp phụ nữ.” 

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn 2019

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn 2019

      Kết luận: Như vậy theo luật hôn nhân và gia đình hiện hành chúng tôi xin khẳng định sau ly hôn vẫn có thể thay đổi người trực tiếp nuôi con. Nhưng phải dựa trên các căn cứ sau : Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con trước hết phải dựa trên lợi ích của con. Cụ thể như sau, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải dựa trên căn cứ như cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con; người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Hoặc khi người trực tiếp nuôi con có những hành vi bạo hành, ngược đãi làm ảnh hưởng đến con thì người thân thích, các cơ quan chức năng liên quan có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Đồng thời quá trình thực hiện thay đổi người trực tiếp nuôi con có thể thông qua sự thỏa thuận của cả hai vợ chồng; nếu có tranh chấp thì các bên có thể giải quyết tranh chấp tại tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn 2019 quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

     Chuyên viên: Vũ Quỳnh.