Quy định nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương

Quy định nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương. Điều kiện và thời gian nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Bình Dương

NƠI HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

Câu hỏi của bạn về nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương

       Chào Luật sư! Luật sư cho em hỏi hiện em đã chấm dứt hợp đồng lao động có xác định thời hạn và muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương nhưng chưa biết nộp đến đâu và cần những gì. Luật sư tư vấn giúp em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương

  Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương như sau:

1. Cơ sở pháp lý về nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương

2. Nội dung tư vấn về nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương

      Bạn đang muốn biết về thủ tục và quy định nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương. Đối với vấn đề trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương như sau:

2.1. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương

     Theo quy định tại điều 49 Luật việc làm 2019:

Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

      Như vậy, hiện nay để được hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Bình Dương bạn cần đáp ứng những điều kiện theo quy định trên. Cụ thể là bạn cần đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trong vòng 24 tháng trước khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động; việc chấm dứt hợp đồng phải đúng quy định của pháp luật; đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đến Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định và chưa tìm được việc làm trong 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. 

nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương

2.2. Thời gian làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Bình Dương

      Theo quy định tại điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP bổ sung tại khoản 7, điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP:

Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Như vậy, khi đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn cần nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc. Trường hợp hết 3 tháng bạn mới làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không được giải quyết theo quy định.

nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương

2.3. Nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Bình Dương

     Theo quy định tại điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.

      Như vậy hiện nay theo quy định người lao động có thể làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp đến bất kỳ địa phương nào người lao động thấy thuận tiện nhất mà không phụ thuộc vào nơi cư trú.

      Theo thông tin bạn cung cấp bạn muốn biết nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương. Hiện nay tại Bình Dương có những địa chỉ sau đây sẽ tiếp nhận và giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động:

1. Trụ sở chính: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: số 369, đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
☎️Số điện thoại: 02743.834.891
2. Chi nhánh Trung tâm dịch vụ việc làm Tân Uyên
Địa chỉ: đường ĐH402, tổ 4, khu phố 4, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
☎️Số điện thoại: 02743.642.414
3. Chi nhánh Trung tâm dịch vụ việc làm Tân Định
Địa chỉ: khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
☎️Số điện thoại: 02743.857.679 hoặc 02743.556.871
4. Chi nhánh Trung tâm dịch vụ việc làm Dĩ An
Địa chỉ: số 10, đường Ngô Văn Sở, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
☎️Số điện thoại: 02743.775.458

       Bạn có thể lựa chọn một trong những địa điểm gần bạn nhất để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2.4. Hồ sơ cần có để hưởng trợ cấp thất nghiệp

       Muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ lao động thương binh xã hội ban hành
  • Bản chính và một bản photo Sổ bảo hiểm xã hội
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

e) Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động;

g) Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;

h) Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo quy trình sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện xác minh nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản trả lời cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

i) Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó.

  • Bản chính và 1 bản photo Chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

      Như vậy, bạn cần có những giấy tờ trên để nộp đến trung tâm dịch vụ việc làm để được giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

    KẾT LUẬN: Như vậy, sau khi nghỉ việc bạn nghỉ việc bạn cần kiểm tra xem có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hay không. Nếu đáp ứng đủ điều kiện trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nghỉ việc bạn nộp hồ sơ đến trung tâm dịch vụ việc làm để được giải quyết chế độ thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương bạn có thể lựa chọn một trong những địa chỉ trên.

      Bài viết tham khảo:

       Để được tư vấn chi tiết về nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dươngquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương