Quy định của pháp luật về vấn đề nộp hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm

Quy định của pháp luật về vấn đề nộp hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảmĐánh giá bài viết TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Kiến thức của bạn: Quy định của pháp luật về vấn đề nộp hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ […]

Quy định của pháp luật về vấn đề nộp hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm
Đánh giá bài viết

TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Kiến thức của bạn:

Quy định của pháp luật về vấn đề nộp hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

1. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm

     Được quy định tại Điều 13 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm được nộp theo một trong các phương thức sau đây:

  • Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;
  • Nộp trực tiếp;
  • Qua đường bưu điện;
  • Qua thư điện tử trong trường hợp người yêu cầu đăng ký đã được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.
tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm

tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm được quy định tại Điều 14 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, cụ thể:

  • Trường hợp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm được nộp trực tiếp, thì sau khi nhận hồ sơ, người tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký.

     Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ, người tiếp nhận vào Sổ tiếp nhận, cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, người tiếp nhận hướng dẫn để người yêu cầu đăng ký trực tiếp hoàn thiện hồ sơ hoặc lập văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  • Trường hợp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm được nộp qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử, thì sau khi nhận được hồ sơ, người tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký.

     Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ, người tiếp nhận vào sổ tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, ngay trong ngày nhận hồ sơ, người tiếp nhận lập văn bản từ chối tiếp nhận và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Văn bản từ chối tiếp nhận và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ được gửi trả lại cùng hồ sơ đăng ký cho người yêu cầu đăng ký qua đường bưu điện có bảo đảm trong trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện hoặc gửi qua thư điện tử trong trường hợp hồ sơ được gửi qua thư điện tử.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.