Hồ sơ xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay gồm những giấy tờ gì?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 XÓA ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG TÀU BAY2 Nội dung kiến thức về hồ sơ xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay:3 1. Hồ […]

Hồ sơ xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay gồm những giấy tờ gì?
Đánh giá bài viết

XÓA ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG TÀU BAY

Kiến thức của bạn:

Hồ sơ xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay gồm những giấy tờ gì?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về hồ sơ xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay:

     Hồ sơ xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay được quy định tại Điều 29 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay

Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay sau đây:

  • Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính);
  • Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã cấp (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
  • Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản xác nhận về việc chấm dứt nghĩa vụ của bên bảo đảm đối với bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên bảo đảm và trên phiếu yêu cầu xóa đăng ký không có chữ ký của bên nhận bảo đảm;
  • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay

xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay

2. Hồ sơ xóa đăng ký giao dịch bảo đảm trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm

     Trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm i khoản 1 Điều 21 của Nghị định này: i) Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm; thì người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay sau đây:

  • Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính);
  • Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã cấp (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
  • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
  • Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về xóa đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.