Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm

Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm4.5 (90%) 2 votes TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Kiến thức của bạn:      Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Bộ Luật Dân sự 2015 Nghị định […]

Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm
4.5 (90%) 2 votes

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Kiến thức của bạn:

     Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Khoản 1 Điều 2 Nghị định 8020/VBHN-BTP 2013 về đăng ký giao dịch bảo đảm quy định:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đăng ký giao dịch bảo đảm là việc cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm ghi vào Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc nhập vào Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm.

     Việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo đó, các giao dịch bảo đảm bắt buộc phải đăng ký bao gồm: thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp rừng sản xuất là rừng trồng, Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, Thế chấp tàu biển. việc đăng ký giao dịch bảo đảm phải thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

1. Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm

a. Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch

     Điều 10  Nghị định 8020/VBHN-BTP 2013 về đăng ký giao dịch bảo đảm  quy định như sau: “Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm phải được kê khai theo đúng mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.”

     Đơn yêu cầu đăng ký phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là các bên tham gia giao dịch bảo đảm, hợp đồng hoặc người được tổ chức, cá nhân đó ủy quyền; Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản hoặc người được ủy quyền, trong trường hợp Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản là người yêu cầu đăng ký.

     Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của một trong các bên tham gia giao dịch bảo đảm, hợp đồng hoặc người được một trong các bên này ủy quyền trong các trường hợp sau đây:

 • Trong trường hợp một trong các bên tham gia giao dịch bảo đảm, hợp đồng không chịu ký vào đơn yêu cầu đăng ký thì người yêu cầu đăng ký nộp bản sao văn bản về giao dịch bảo đảm, hợp đồng hoặc giấy tờ chứng minh căn cứ của việc đăng ký kèm theo đơn yêu cầu đăng ký (01 bản);
 • Trong trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi bên nhận bảo đảm, rút bớt tài sản bảo đảm, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, xóa đăng ký giao dịch bảo đảm thì đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của bên nhận bảo đảm hoặc người được bên nhận bảo đảm ủy quyền yêu cầu đăng ký;
 • Trong trường hợp yêu cầu đăng ký thay đổi về bên bán trả chậm, trả dần, bên cho thuê tài sản, bên cho thuê tài chính, bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ hoặc người được các bên nêu trên ủy quyền thì đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của chính các bên đó.

b. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm

     Hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm được nộp theo một trong các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đăng ký;
 • Gửi qua đường bưu điện;
 • Gửi qua fax hoặc gửi qua thư điện tử đối với đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản với điều kiện người yêu cầu đăng ký đã đăng ký khách hàng thường xuyên tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp;
 • Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến.

đăng ký giao dịch bảo đảm

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký

 • Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ, người thực hiện đăng ký ghi thời điểm nhận hồ sơ đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Đơn yêu cầu đăng ký và Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ đăng ký được nộp trực tiếp thì người thực hiện đăng ký cấp cho người yêu cầu đăng ký phiếu hẹn trả kết quả đăng ký, trừ trường hợp giải quyết ngay sau khi nhận hồ sơ đăng ký.

3. Thời gian giải quyết

     Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ. nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc.

4. Trả kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm

     Kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm được cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm trả cho người yêu cầu đăng ký theo một trong các phương thức sau:

 • Trực tiếp tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm;
 • Gửi qua đường bưu điện;
 • Phương thức khác do cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và người yêu cầu đăng ký thỏa thuận

    Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật về Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: