Quy định của pháp luật về thẩm quyền và trình tự, thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

Thẩm quyền và trình tự, thủ tục xin cung cấp dữ liệu đất đai được quy định tại Điều 15 và Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, cụ thể:

THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Kiến thức của bạn:

Quy định của pháp luật về thẩm quyền và trình tự, thủ tục xin cung cấp dữ liệu đất đai

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

Nội dung kiến thức:

1. Thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai

     Được quy định tại Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai là:

  • Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai.

     Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

2. Trình tự, thủ tục xin cung cấp dữ liệu đất đai

 

2.1 Trình tự, thủ tục xin cung cấp dữ liệu đất đai

     Căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, trình tự, thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện như sau:

Bước 1: nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

     Việc nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong các hình thức sau:

  • Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;
  • Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;
  • Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

Bước 2: cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

Bước 3: tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

2.2 Thời hạn thực hiện thủ tục xin cung cấp dữ liệu đất đai

  • Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;
  • Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

     Trên đây là quy định của pháp luật về thẩm quyền và trình tự, thủ tục xin cung cấp dữ liệu đất đai. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: