Mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: Đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng. Đăng ký văn bản thông báo ....

MỨC THU PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kiến thức của bạn:

    Mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất ở thành phố Hồ Chí Minh.

Kiến thức  của Luật sư:

     Chào bạn!

     Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định số 52/2016 QĐ-UBND quyết định mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Nội dung tư vấn

     Ngày 10 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 52/2016. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 về mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong đó có quy định về mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất.

1. Đối tượng áp dụng mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất ở thành phố Hồ Chí Minh.

     Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án; yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên; cung cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất ở thành phố Hồ Chí Minh.

 • Đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng.
 • Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: 70.000 đồng.
 • Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 60.000 đồng.
 • Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm: 20.000 đồng.
 • Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (bao gồm cả trường hợp cung cấp văn bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chứng nhận về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án): 30.000 đồng.
phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

3. Đối tượng miễn thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất ở thành phố Hồ Chí Minh.

a. Đối với phí đăng ký giao dịch bảo đảm:

 • Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
 • Cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP  ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
 • Cá nhân, tổ chức có yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm do lỗi của cán bộ đăng ký.
 • Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xóa thông báo việc kê biên.

b. Đối với phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm:

– Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.

– Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng; Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên.

4. Tỷ lệ để lại

     Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố tổ chức thu và được để trích để lại như sau:

 • Đối với phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 85%
 • Đối với phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm: 65%

       Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách hiểu được phần nào quy định của pháp luật về mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn!

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

           Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: