Hồ sơ xin thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Hồ sơ xin thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất... trường hợp thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh... trường hợp thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

HỒ SƠ XIN THUÊ ĐẤT KHÔNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kiến thức của bạn:

     Hồ sơ xin cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013
 • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Nội dung kiến thức về hồ sơ xin thuê đất:

     Theo quy định tại Điều 59 Luật Đất đai 2013, việc quyết định cho thuê đất thuộc thẩm quyền của UBND các cấp, được phân cấp như sau:

 • UBND cấp tỉnh quyết định cho thuê đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao;
 • UBND cấp huyện quyết định cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
 • UBND cấp xã quyết định cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

     Do có sự phân cấp giữa các cấp UBND trong việc quyết định cho thuê đất, nên hồ sơ xin thuê đất đối với từng trường hợp được quy định khác nhau, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ xin thuê đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

     Hồ sơ xin thuê đất trong trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh được quy định tại Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, theo đó:

     Đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ xin thuê đất bao gồm:

 • Đơn xin thuê đất theo Mẫu 01(ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT);
 • Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư;
 • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho thuê đất đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án;
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

     Đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình, hồ sơ xin thuê đất bao gồm:

 • Đơn xin thuê đất theo Mẫu 01(ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT);
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;
 • Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư (đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư);
 • Bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật (đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình).

hồ sơ xin thuê đất

2. Hồ sơ xin thuê đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

     Hồ sơ xin thuê đất trong trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện được quy định tại Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, theo đó:

 • Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu 01(ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT);
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

 Liên kết tham khảo: