Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG TẠI HÀ TĨNH Kiến thức của bạn:      Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất. Kiến thức của […]

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG TẠI HÀ TĨNH

Kiến thức của bạn:

     Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất.

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Hà Tĩnh

     Điều 18 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND quy định vấn đề hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

     Việc hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP. Trong đó:

     1. Mức hỗ trợ ổn định đời sống đối với hộ gia đình, cá nhân quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP như sau:

     a) Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì thời gian được hỗ trợ:

  • 06 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở;
  • 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở;
  • Trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 24 tháng.

     b) Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì thời gian được hỗ trợ:

  • 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở;
  • 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở;
  • Trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 36 tháng.

     c) Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu quy định tại các điểm a và b Khoản này được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo/01 tháng, theo thời giá trung bình ở địa phương tại thời điểm tính hỗ trợ.

     d) Diện tích đất thu hồi quy định tại Điểm a, b Khoản này được xác định theo từng quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, không cộng dồn diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi của các quyết định thu hồi đất trước đó và theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Hà Tĩnh

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Hà Tĩnh

     2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định sản xuất, bao gồm: Hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp. Mức hỗ trợ tính theo diện tích đất nông nghiệp được bồi thường 4.000 đồng/m2.

     3. Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì được hỗ trợ ổn định sản xuất bằng tiền với mức bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận.

     4. Người lao động do tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thuê lao động theo hợp đồng lao động thì được áp dụng hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động. Thời gian trợ cấp bằng 06 tháng.

     5. Việc chi trả các khoản tiền hỗ trợ nêu ở Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này, giao Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ vào tình hình cụ thể để xây dựng kế hoạch (định kỳ) chi trả, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trước khi tổ chức chi trả.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại Hà Tĩnh khi Nhà nước thu hồi đất, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.