Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất khi thu hồi đất theo quy định mới nhất

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất khi thu hồi đất theo quy định mới nhấtĐánh giá bài viết HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG SẢN XUẤT Kiến thức của bạn:      Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất khi thu hồi đất theo quy định mới nhất Kiến thức của Luật […]

Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất khi thu hồi đất theo quy định mới nhất
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG SẢN XUẤT

Kiến thức của bạn:

     Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất khi thu hồi đất theo quy định mới nhất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

     Khoản 2 Điều 83 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

     “2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

     a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất:

     …”

     Do vậy, hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất là một trong những khoản hỗ trợ cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất khi. Tuy nhiên, để được hưởng khoản hỗ trợ này, người sử dụng đất phải thuộc những đối tượng và đáp ứng được những điều kiện theo quy định pháp luật, cụ thể:

1. Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất

     Được quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, bao gồm các trường hợp:

  • Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp khi thực hiện các nghị định gồm: Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ; Nghị định số 85/1999/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/CP; Nghị định số 02/CP ngày 15/01/1994 của Chính phủ; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ.
  • Nhân khẩu nông nghiệp trong hộ gia đình quy định tại điểm a khoản này nhưng phát sinh sau thời điểm giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình đó;
  • Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định tại điểm a khoản này đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, khai hoang theo quy định của pháp luật, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó;
  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh là cán bộ, nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp đang trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp;
hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất

hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất

  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất của các nông, lâm trường quốc doanh hoặc công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó;
  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất của tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó;
  • Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà bị ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thì được hỗ trợ ổn định sản xuất.

2. Điều kiện để được hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất

     Điều kiện để được hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sau đây:

  • Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật đất đai và điểm b khoản này;
  • Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều này thì phải có hợp đồng giao khoán sử dụng đất.

    Một số bài viết cùng chuyên mục tham khảo

    Để được tư vấn chi tiết về hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.