Bồi thường khi thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004 nhưng đã nộp tiền sử dụng đất

Bồi thường khi thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004 nhưng đã nộp tiền sử dụng đấtĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐƯỢC GIAO KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN Kiến thức của bạn:      Bồi thường khi thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền […]

Bồi thường khi thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004 nhưng đã nộp tiền sử dụng đất
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐƯỢC GIAO KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN

Kiến thức của bạn:

     Bồi thường khi thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004 nhưng đã nộp tiền sử dụng đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức về bồi thường khi thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền:

     Việc bồi thường khi thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004 nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 11 Nghị định 47/2014/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP tương ứng với từng trường hợp như sau:

1. Đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993

     Đối với đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao.

2. Đất được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1/7/2004

     Đối với đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người đang sử dụng đất được bồi thường như sau:

  • Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao;
  • Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao nhưng phải trừ đi số tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) theo quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004 nhưng không có giấy tờ

     Đối với đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004 nhưng không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao nhưng phải trừ đi số tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) theo quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Bồi thường khi thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004 nhưng đã nộp tiền sử dụng đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.